ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10                                               

Функционал

Линеарни функционал је посебна врста функционала. Линеарни функционал је линеарно пресликавање векторског простора у скаларно поље, тј. функција са особинама: ϕ x + y = ϕ x + ϕ y {\displaystyle \phi x+y=\phi x+\phi y} ϕ α x = α ϕ x {\displaystyle ...

                                               

Функционални простор

Функционални или функцијски простор је тополошки простор у коме су елементи скупа представљени функцијама. Функционални простор је, дакле, одређен уређеним паром X, τ {\displaystyle \tau }, где је X скуп неких функција, а τ {\displaystyle \tau } ...

                                               

Хармонијска средина

                                               

Члан (математика)

Израз A = { 1, 2, 3, 4 } {\displaystyle A=\left\{1.2.3.4\right\}} значи да су чланови скупа А бројеви 1, 2, 3 и 4. Релација "је члан скупа", односно релација припадности скупу, означава се знаком ∈. Тако запис x ∈ A {\displaystyle x\in A} То знач ...

                                               

Bežična ad-hok mreža

Bežična ad hok mreža ili MANET je decentralizovana vrsta bežične mreže. Mreža je ad hok jer se ne oslanja na već postojeću infrastrukturu, kao što su ruteri u žičanim mrežama ili pristupne tačke u upravljanim bežičnim mrežama. Umesto toga, svaki ...

                                               

COMSOL Multiphysics

COMSOL Multiphysics је програм за рјешавање парцијалних диференцијалних једначина методом коначних елемената. Налази примјену у рјешавању различитих физичких и инжињерских проблема. Произвођач софтвера је шведска фирма "COMSOL". Програм се може к ...

                                               

Mašinski Epsilon

Mašinski Epsilon daje gornju granicu relativne greške zbog zaokruživanja aritmetike plutajućih tačaka.Ova vrednost karakteriše računarsku aritmetiku u polju brojčane analize,a produžava se u predmetu računarske nauke.Količina se takode naziva i m ...

                                               

Mathematica Moravica

Mathematica Moravica је међународни научни часопис који публикује оригиналне научне резултате у областима математичких наука, примењене математике и теоријског рачунарства.

                                               

MATLAB

MATLAB je okruženje za numeričke proračune i programski jezik četvrte generacije koji je razvila firma -MathWorks. MATLAB omogućava lako manipulisanje matricama, prikazivanje funkcija i fitovanje, implementaciju algoritama, stvaranje grafičkog ko ...

                                               

Podudarnost (geometrija)

U geometriji dve figure su podudarne ako imaju istu veličinu i oblik, ili ako jedna ima isti oblik i veličinu kao slika u ogledalu druge. Dva skupa tačaka su podudarna ako postoji preslikavanje kojim se taj skup preslikava u drugi skup, da se pri ...

                                               

Projekcija (matematika)

Projekcija, kao matematički pojam, je pridruzivanje skupa u podskup. Pojednostavljeni, svakodnevni primer projekcije možemo naći kada posmatramo senku nekog objekta koja pada na neku ravan. Projekcija neke tačke može se, uslovno, shvatiti kao sen ...

                                               

Simplicijalni kompleks

U matematici, simplicijalni kompleks je skup sastavljen od tačaka, linija, trouglova i ostalih n-dimenzionalnih analogia. Kombinatorni pandan je apstraktni simplicijalan kompleks.

                                               

Vilkinsonov polinom

U numeričkoj analizi, Vilkinsonov polinom je specifican je specifičan polinom koji je korišćen od strane James H. Wilkinson 1963. godine da ilustruje poteskoce pri pronalaženju korena polinoma: lokacija korena može biti veoma osjetljiva na pertur ...

                                               

Портал: Књижевност

                                               

Сабрана дела

Сабрана дела представљају збирку књижевних дела једног аутора опште прихваћених од стране широких народних маса, која својом садржином најбоље упућују на стил истог. У зависности од избора уредника, сабрана дела могу бити објављена унутар једне и ...

                                               

Адамско колено

Адамско колено је израз који означава особу изузетних личних карактеристика. Води порекло директно од Адама. Према веровању обично је то осмо дете по реду, од истих родитеља, које другима доноси срећу, а само је несрећно.

                                               

Аед

Аед је реч грчког порекла која означава певача или песника код старих Грка. Начин живота Аеда био је јако сличан животу наших гуслара. Аеди су сами састављали песме, које су као и наши народни певачи и гуслари, певали претежно по дворовима велика ...

                                               

Акико Јосано

Акико Јосано је псеудоним јапанске ауторке, песникиње, феминисткиње и социјалне реформаторке у касном Међи периоду, Таишо и Шова периоду. Њено име при рођењу било је Шо Хо. Она је једна од најконтроверзнијих песникиња пост-касичног Јапана.

                                               

Акростих

Акростих је у књижевности песма или песмица у којој почетна слова стихова читана одозго према доле дају неку реч. То је најчешће реч која означава тему песме, аутора или особу којој је песма намењена. Појам акростих може означавати ту песму, али ...

                                               

Алманах

Алманах данас означава књижевни, политички и модни зборник; збирка ауторских приноса. Издавач или уредник не стичу његовим објављивањем ауторско право над прилозима, већ њима и даље слободно располажу аутори. Код Срба их почиње 1815. године Димит ...

                                               

Аника (књижевни лик)

Аника је књижевни лик из Андрићеве приповијетке "Аникина времена”. Ова приповијетка је објављена 1931. године, и спада у дуже приповијетке Иве Андрића. Приповијетку "Аникина времена” чине три релативно самосталне наративне цјелине. У средишту ове ...

                                               

Антологија

Антологија посебна је врста збирке књижевних дела или њихових одломака сачињена према унапред одређеном мерилу или естетском кртеријуму приређивача. Најчешћи кртеријуми на основу којих се сачињава антологија су: Избор књижевних дела по уметничкој ...

                                               

Апокриф

Апокриф или апокрифни спис је неканонска књига библијске тематике, која је забрањена од црквених власти и углавном тајно ширена. У словенској књижевности, најпознатија је апокрифна народна библијa Палеја. Када је у 4. веку хришћанство постало зва ...

                                               

Арго (лингвистика)

Арго представља специјалан говор, створен и коришћен од стране извесних друштвених група, са циљем да се из процеса комуникације искључе друге друштвене групе, при чему је узајамни положај тих друштвених група обично супротан једне су обично друш ...

                                               

Afrička književnost

Afrička književnost je literatura iz Afrike, čime je obuhvaćena i usmenu književnost. Kao što je Džordž Džozef primetio u svom poglavlju o afričkoj književnosti u Razumevanje savremene Afrike, dok su evropski pogledi na književnost često isticali ...

                                               

Багдала

Багдала је књижевни клуб из Крушевца основан 17. јуна 1964. године. Клуб за циљ има борбу за систем вредности у књижевности, као и у целокупној култури Србије, инсистирајући на праведном вредновању књижевних и уметничких дела.

                                               

Балада

Балада произилази из окситанског језика балар изворно означава јужнофранцуске средњовјековне трубадурске плесне епске и лирске пјесме. Радња се најчешће бавила о кршењу моралних начела покојима неизбјезно слиједи казна. Изворне народне баладе су ...

                                               

Белетристика

Белетристика је грана литературе која обухвата различите облике забавне или естетске књижевности, као што су нпр. романи, приповетке или кратке приче. Произлази из сегмента тржишта књига ”Belles-lettres”. Подручје је настало у 17. веку између трж ...

                                               

Белешка

Белешка је првобитно: сваки мањи запис, писани траг о неком разговору, чак размишљању, прилог подсетнику; у науци информација о некој новости. Као новинарски жанр, белешка је мала коментаторска форма без јачег наглашавања коментаторских елемената ...

                                               

Београдски круг кредом

Београдски круг кредом излазе четири пута годишње, и до сада je објављенo 13 бројева. Лист се објављује у штампаном облику, а укупни тираж се креће око сто примерака по броју.

                                               

Бестселер

Бестселер је израз за најпродаванију књигу која је стекла велику популарност. Ова реч је енглеског порекла и долази од речи best и seller. Такве књиге се углавном филмски приказују. Примери су серијал о Харију Потеру, Господар прстенова и Да Винч ...

                                               

Билтен

Билтен је кратак извјештај или информација у писаном или електронском облику. У рату су билтене објављивале команде већих војних јединица, генералштабови и врховна команда војске. Често дају дневне или друге честе извјештаје о операцијама, наредб ...

                                               

Буколичка књижевност

Буколичка књижевност је назив за пјесничка и прозна дјела античке умјетничке књижевности у којима је живот пастира приказан мање или више идеализовано. Главни представници буколичке књижевности били су хеленистички пјесници Теокрит, Мосхо и Бион ...

                                               

Весеље код преље

Весеље код преље: годишњи забавник је годишњи шаљиви забавник који је изaшао 1855. године у Темишвару. Издавач и уредник је био Димитрије Михајловић.

                                               

Вођ

Вођ - у исламу откровење, сакривен и брз начин за слање порука пророка директно или преко посредника. Ове поруке су јасне и недвосмислене. Најважнији je концепт исламске вјере.

                                               

Галантна књижевност

Галантна књижевност је помодни правац у европској књижевности с краја 17. и почетка 18. вијека, прије свега љубавна лирика, склона фриволности, за коју је љубав друштвена разонода. Мотиви су претежно еротски, а стил формалистички, китњаст, углађе ...

                                               

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима је научни часопис који се бави темама из области књижевности. Часопис излази једном годишње. Прва свеска Годишњака је објављена 2005. године. Издавач је Филолошки факултет Уни ...

                                               

Gordost i predrasuda

Gordost i predrasuda je roman od Džejn Ostin, koji je po prvi put objavljen 1813-e godine. Priča je fokusirana na emotivni razvoj glavne junakinje, Elizabet Benet, koja uči o grešci ishitrenog rasudivanja i počinje da ceni razliku izmedu površnog ...

                                               

Давор Миличевић

Давор Миличевић је писац. Рођен је 1960. године у Сарајеву. Дипломирао је на одсјеку за Општу књижевност, сценске умјетности и библиотекарство Филозофског факултета у Сарајеву. Постдипломске студије завршио је на Филолошком факултету у Београду. ...

                                               

Рубен Дарио

Феликс Рубен Гарсија Сармијенто, познатији као Рубен Дарио, био је писац, новинар, дипломата и први хиспаноамерички лиричар општег значаја. Био је творац и главни представник модернизма у хиспаноамеричкој књижевности крајем 19. века. Обновио је к ...

                                               

Диатесарон

Диатесарон је дело сиријског хришћанског књижевника и апологета Тацијана које је он написао између 160. и 175. године. Тацијан је у Диатесарону је покушао да усклади четири јеванђеља један историјски текст. У њему су Јеванђеље по Матији, Марку, Л ...

                                               

Дидаскалија

Дидаскалија је упутство коју је давао драматург глумцима, нарочито у старогрчком позоришту, за тумачење драмског текста. У ширем смислу речи, и у данашње време то су сценска упутства. У старогрчком позоришту, и сам драматург је био углавном и ред ...

                                               

Дијалекти македонског језика

Дијалекти македонског јeзика су дијалекти посебног јужнословенског језика који се назива македонским. Према различитим дијалектолошким поделама, овај језик има око тридесетак дијалеката, који се у зависности од поделе разврставају у три или четир ...

                                               

Елизабет Бенет

Елизабет Бенет је протагониста романа Гордост и предрасуде из 1813. године. Њени родитељи и пријатељи је зову Елиза или Лизи. Лизи је, од пет ћерки, друго дијете у породици. Иако су околности тадашњег времена и окружења од ње захтијевали брак и е ...

                                               

Емил из Ленеберја

Емил из Ленеберја је серијал дечијих романа шведске списатељице Астрид Линдгрен. Серијал чини дванаест књига које су написане између 1963. и 1997. Главни лик, дечак Емил, је шаљивџија који живи на породичном имању у селу Ленеберја у делу Шведске ...

                                               

Епиталам

Епиталам је свадбена песма која се пева у част и за срећу младенаца. Овај облик лирске песме је по постанку врло стар, а посебно је негован у грчкој и римској књижевности. Епиталама има и у уметничкој и у народној књижевности. У српску уметничку ...

                                               

Женски ликови у књижевности

Жене које су оставиле трајни утисак на нас махом су измишљене. Књижевност од памтивјека располаже различитим женским карактерима, који из године у годину, својом харизмом, снагом, самопоуздањем и величанственошћу инспиришу жене.

                                               

Збирка прича из давнина

Збирка прича из давнина је збирка преко хиљаду јапанских прича написаних током касног периода Хејан. Оригинална збирка је била у 31 тому, од којих је 28 сачувано. Томови покривају разне приче из Индије, Кине и Јапана.

                                               

Илуминирани рукописи

Илуминирани рукописи и илуминација, или живописани рукописи су живописима украшени средњовековни рукописи. Слике у њима су рађене живим бојама а неки делови су украшавани и позлатом. Уметник који је радио илуминације звао се илуминатор или живопи ...

                                               

Инклингс

Инклингс су били неформална књижевна група повезана са Универзитетом Оксфорд раних тридесетих и четрдесетих година 20. века. Инклингс су били књижевни ентузијасти који су хвалили вредност нестварних прича и подстицали писање фантазија. Хришћанске ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →