ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 109                                               

Stativ

Stativ je deo laboratorijske opreme, na koji se pomoću klemni mogu učvrstiti epruvete i drugi pribor, na primer birete koje se koriste u titraciji. On se takode koristi prilikom filtracije. Stativi su obično napravljeni od hemijski otpornih metal ...

                                               

Tronožac

Tronožac je portabilni okvir sa tri noge, koji se koristi kao nosač objekata. Tronožac pruža stabilnu osnovu protiv sila koje deluju na dole i u horizontalnom pravcu, kao i protiv momenta oko vertikalne ose.

                                               

Trougao za žarenje

Trougao za žarenje je deo laboratorijskog pribora koji je napravljen od žica oko kojih su glinene cevi. On ima izgled jednakostraničnog trougla sa žicama koje izlaze iz uglova. On se koristi u laboratoriji na sličan način kao i žičana gaza, za po ...

                                               

Uljano kupatilo

Uljano kupatilo je laboratorijski uredaj za grejanje koji koristi ključajuće ulje kao regulator temperature. Pošto različita ulja imaju različite tačke ključanja moguće je podesiti temperaturu na željeni nivo izborom podesnog ulja. Uljano kupatil ...

                                               

Vodeno kupatilo

Vodeno kupatilo se koristi u laboratoriji da bi se omogućilo odvijanje hemijskih reakcija na povišenoj temperaturi. Vodeno kupatilo je fluid u otvorenoj metalnoj posudi. Voda ili silikonsko ulje su najčešće korišćeni fluidi. Vodeno kupatilo se ko ...

                                               

Биорасположивост

У фармакологији, биорасположивост се односи на удео примењене дозе лека који у неизмењеном облику доспева у системску циркулацију, и представља један од основних фармакокинетичких параметара лека. По дефиницији, биорасположивост лека примењеног и ...

                                               

Индукција и инхибиција ензимских реакција

Ензинмска индукција је процес у коме молекул индукује експресију ензима. Ензимска инхибиција се може односити на инхибицију експресије ензима помпћу других молекула интерференцију на ензимском нивоу, модификовање начина рада ензима. То може да бу ...

                                               

Плацебо ефекат

Плацебо ефекат је ефекат који се постиже када се, приликом испитивања неког новог фармаколошког препарата у експерименталној групи, истовремено другој, контролној групи, даје неки медикамент са потпуно неутралним дејством. Ефекат побољшања здравс ...

                                               

Фармација

Фармација је здравствена струка која повезује медицинске и хемијске науке, чији је циљ да обезбеди безбедно и ефикасно коришћење лековитих средстава. Опсег фармацеутске делатности укључује традиционалне улоге припреме и издавање лекова, али и сав ...

                                               

Dizajn leka

Dizajn leka je kreativni proces nalaženja novih lekova koristeći poznavanje biološkog cilja. Lek je najčešće organski mali molekul koji aktivira ili inhibira funkciju biomolekula kao što je protein, čime se proizvodi terapeutski efekat kod pacije ...

                                               

Doking (molekulski)

U polju molekulskog modelovanja, doking je metod kojim se predvida preferirana orijentacija jednog molekula u drugom kad su vezani jedan za drugi da formiraju stabilni kompleks. Poznavanje preferentne orijentacije može da bude korisno u predvidan ...

                                               

Efektor (biologija)

Efektor je molekul koji se vezuje za protein i time menja aktivnost tog proteina. Originalno se ovaj termin odnosio na male molekule, ali je vremenom poprimio šire značenje koje obuhvata proteinske regulatorne molekule. Molekul koji deluje kao mo ...

                                               

Enzimski aktivator

Enzimski aktivatori su molekuli koji se vezuju za enzime i time povećavaju njihovu aktivnost. Ovi molekuli često učestvuju u alosternoj regulaciji enzima u kontroli metabolizma. Primer enzimskog aktivatora koji deluje na ovaj način je fruktoza 2. ...

                                               

Farmakodinamika

Farmakodinamika je istraživanje biohemijskog i fiziološkog dejstva leka na telo ili na mikroorganizme ili parazite unutar ili na telu i mehanizma dejstva leka i odnosa izmedu koncentracija leka i njegovog dejstva. Jedan dominantni primer su inter ...

                                               

Farmakofor

Farmakofor je apstraktni opis molekulskih osobina koje su neophodne za molekulsko prepoznavanje liganda od strane bioloških makromolekula. IUPAC definiše farmakofor kao "ansambl sternih i elektronskih osobina koje su neophodne kako bi se osigural ...

                                               

Inhibitor enzima

                                               

Kvantitativni odnos strukture i aktivnosti

Modeli kvantitativnog odnosa strukture i aktivnosti su regresioni ili klasifikacioni modeli koji se koriste u hemijskim i biološkim naukama i inženjerstvu. Poput drugih regresionih modela, QSAR regresioni modeli povezuju set prediktivnih promenlj ...

                                               

Mehanizam akcije

U farmakologiji, termin mehanizam akcije se odnosi na specifičnu biohemijsku interakciju putem koje lek proizvodi svoje farmakološko dejstvo. Mehanizam dejstva obično opisuje modulaciju specifičnog molekularnog cilja za koji se lek vezuje, kao št ...

                                               

Molekulsko vezivanje

Molekulsko vezivanje je interakcija privlačenja izmedu dva molekula koja dovodi do stabilne asocijacije u kojoj su dva molekula blizo jedan drugog. Rezultat molekulskog vezivanja je formiranje molekulskog kompleksa. Molekulski kompleks je labava ...

                                               

Nevi hemijski entitet

Nevi hemijski entitet je lek koji sadrži aktivni sastojak koji FDA do sad nije odobrila za primenu na osnovu zahteva podnesenog pod FDC aktom § 505. Novi molekulski entitet je lek koji sadrži aktivni sastojak koji FDA do sad nije odobrila ili koj ...

                                               

Odnos strukture i aktivnosti

Odnos strukture i aktivnosti je relacija izmedu 2D ili 3D hemijske strukture molekula i njegove biološke aktivnosti. SAR analiza omogućava odredivanje hemijskih grupa odgovornih za izazivanje ciljnih bioloških efekata u organizmu. Ona omogućava r ...

                                               

Otkrivanje lekova

U poljima medicine, biotehnologije i farmakologije, otkrivanje lekova je proces kojim se otkrivaju ili dizajniraju lekovi. U prošlosti su mnogi lekovi otkriveni bilo putem identifikacije aktivnog sastojka iz tradicionalnih lekovitih materijala il ...

                                               

Particioni koeficijent

U hemiji i farmaceutskim naukama, particioni - ili distribucioni koeficijent je odnos koncentracija jedinjenja u dve faze mešavine dva nemešiva rastvarača u ekvilibrijumu. Termini "gas/tečnost particioni koeficijent" i "vazduh/voda particioni koe ...

                                               

Polarna površina molekula

Polarna površina molekula definiše se kao suma površina svih polarnih atoma, prvenstveno kiseonika i azota, uključujući atome vodonika koji su vezani za njih. PSA nalazi široku primenu u medicinskoj hemiji, kao parametar za optimizaciju sposobnos ...

                                               

Polusinteza

Polusinteza ili parcijalna hemijska sinteza je tip hemijske sinteze koji koristi jedinjenja izolovana iz prirodnih izvora kao početnog materijala. Ti prirodni biomolekuli su obično veliki i kompleksni molekuli. Polusinteza se razlikuje od totalne ...

                                               

Vodeće jedinjenje

Vodeće jedinjenje u pronalaženju lekova je hemijsko jedinjenje koje ima farmakološku ili biološku aktivnost i čija hemijska struktura se koristi kao početna tačka za hemijske modifikacije da bi se poboljšala potentnost, selektivnost, ili farmakok ...

                                               

Металургија

Металургија је наука о металима и поступцима за добијање и прераду метала и њихових једињења из руда, соли, и отпадних материјала, а исто тако и грана индустрије. Металургија обухвата рафинацију, производњу легура, уобличавање, оплеменивање, као ...

                                               

Алпака (легура)

Алпака то јест алпака-сребро, заједнички је назив за металну легуру, комбинацију метала - бакра, никла и каткад других метала, као што су цинк, калај, олово и кадмијум. Такође, легура се назива никл-сребро, немачко сребро, Аргентан, ново сребро, ...

                                               

Аустенит

Аустенит је интерстицијски чврсти раствор угљеника у површински центрираној кубној решетки железа. Настаје перитектичком реакцијом: L+δ→γ.

                                               

Беинит

Беинит је прелазна микроструктура која се појављује током термичке обраде угљеничних челика. Ствара се на температурама које леже између температура стварања перлита и темпаратура стварања мартензита.

                                               

Бинерни систем

Бинерни систем у термодинамичком смислу је термодинамички систем који се састоји од две компоненте. Систем кији садржи више од две компоненте је мултикомпонентни систем.

                                               

Вермикуларни лив

Вермикуларни лив или ливено гвожђе са вермикуларним графитом је ливени метеријал у коме је графит издвојен у облику вермикула или "црва". У енглеском говорном подручју се ова врста лива назива compacted graphite iron, скраћено "CGI".

                                               

Вигњиште

Вигњиште је место где је некад била турска ковачница у којој се ковало гвожђе у великим полугама. Долази од речи "вигањ" што значи ковачница, односно ковачко огњиште. У средњовековној Србији Турци су углавном експлоатисали гвоздену руду површинск ...

                                               

Висока пећ

Висока пећ је агрегат који се користи у металургији за производњу сировог гвожђа, које се пак даљом прерадом у конверторској челичани рафинише у челик.

                                               

Дуктилност

                                               

Екстрактовање бакра

Екстракција бакра односи се на методе које се користе за добијање бакра из његових руда. Производња бакра се састоји од низа физичких и електрохемијских процеса. Методе су се развиле и варирају од земље до земље, у зависности од тога каква је руд ...

                                               

Електролучна пећ

                                               

Жарење

Жарење у науци о материјалима представља загревање металног комада на одређену температуру, држање на тој температури и контролисано хлађење на собну температуру са сврхом побољшања његових механичких, физичких или технолошких особина. Изводи се ...

                                               

Заваривање

Заваривање је процес спајања два или више метална дела истог или приближно истог хемијског састава. Спајањем се добија нераздвојива веза. Заваривање се изводи под дејством топлоте, уз додавање или понекад без додавања додатног материјала и уз при ...

                                               

Затезна чврстоћа

Затезна чврстоћа материјала је максималан напон којим се материјал може оптеретити затезањем, да притом не дође до лома. Дефиниција лома може да варира у зависности од материјала и методологије извођења експеримента. Методолошки први пут је приме ...

                                               

Индукциона пећ

Индукциона пећ је уређај за загревање или топљење металних материјала као што су разне врсте гвожђа и челика, бакар, платина и сл. Енергија се у индукционој пећи на метал преноси помоћу калема или индуктора који у загреваном комаду индукује вртло ...

                                               

Кемал Капетановић

Кемал Капетановић био је босанскохерцеговачки и југословенски научник на пољу металургије, инжењер, универзитетски професор и академик, доктор наука, амбасадор у УН и званичник АНУБиХ те умјетник. Оснивач је Металуршког института у Зеници, који с ...

                                               

Куполна пећ

Куполна пећ је шахтна пећ за топљење метала, најчешће ливеног гвожђа. По конструкцији и принципу рада, куполна пећ је слична високој пећи за редукцију руде железа али је знатно мања од ње. Куполна пећ је у доњем делу напуњена коксом све до изнад ...

                                               

Легирање

Легирање представља поступак додавања других метала у основни метал у циљу постизања жељених физичко-хемијских или механичких особина. Као поступак примењује се у металургији, а напознатији пример је челик. Челик је легура железа и угљеника и низ ...

                                               

Ледебурит

Ледебурит је микроконституент у структури ливеног гвожђа настао у током еутектичке реакције: L→γ+Fe 3 C на температури 1147°C и масеном уделу угљеника 4.3%. Име је добио по немачком металургу нем. Karl Heinrich Adolf Ledebur 1837-1916 који га је ...

                                               

Ливено гвожђе

Ливено гвожђе подразумева легуру железа и угљеника, са масеним уделом угљеника изнад приближно 2.1%. Као пратећи легирајући елементи најчешће се употребљавају силицијум, манган, хром и никл. Ливено гвожђе је легура хемијског елемента гвожђа са ви ...

                                               

Livenje

Livenje je postupak obrade metala bez skidanja strugotine. Livarstvo predstavlja tehnologiju oblikovanja metalnih predmeta livenjem rastopljenog metala u uradene kalupe pomoću modela, da bi se tako, posle hladenja dobio odlivak. Livenje je veoma ...

                                               

Мартензит

Мартензит) је свака кристална структура која се добије субститутивном трансформацијом, у супротности са много споријом дифузивном трансформацијом. Када се посматра у попречном пресеку, кристална зрна, која су облика сочива, виде се као игле. Март ...

                                               

Mašinski fakultet u Zenici

Mašinski fakultet u Zenici je jedan od fakulteta Univerziteta u Zenici, koji je osnovan 1977. godine, a prethodilo ga je osnivanje smjera za mašinstvo u metalurgiji na Metalurškom fakultetu u Zenici. Do osnivanja ovog smjera došlo je zbog pojačan ...

                                               

Metalurško-tehnološki fakultet u Zenici

Metalurško-tehnološki fakultet u Zenici je jedan od fakulteta u Zenici i najstarija članica Univerziteta u Zenici. Osnovan je 1961. godine kao Metalurški fakultet, a njegov primarni zadatak je bio obrazovanje metalurških inženjera za potrebe Želj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →