ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15                                               

Конверзија (религија)

Преверавање, односно верско преобраћивање или верска конверзија означава прелазак појединаца или група из једне у другу веру, односно религију. Током историје, верска преобраћивања су вршена уз употребу различитих средстава, од мирољубивог пропов ...

                                               

Конфесија

Конфесија значи да нешто верујеш, исповедаш и признајеш. Четири основне религије Хришћанство, Ислам, Јудаизам и Будизам изгубиле су у великој мери свој некадашњи утицај појавом секуларног друштва. Протестантизам је свој правни статус једнакости с ...

                                               

Макумба

Макумба је афробразилска религија коју одликује синкретизам традиционалних афричких религија, бразилског спиритуализма и римокатолицизма. У Бразилу постоји неколико оваквих секти, а међу најважнијим сматрају се кандомбле и умбанда. У афричке елем ...

                                               

Мандала

Мандала је духовни и ритуални симбол у хиндуизму и будизму који представља универзум. У уобичајеном коришћењу "мандала” је постала генерички израз за било који дијаграм, графикон или геометријски образац који представља космос, метафизички или си ...

                                               

Небеса

Небеса представљају бесконачни простор изнад неба за који постоји веровање да се у њему налазе бића попут богова, анђела, духова, светаца и других. По неким веровањима то је место где почивају душе мртвих. Због оваквих веровања, термин је присута ...

                                               

Обожавање

Обожавање је чин религијске посвећености углавном усмерене према божанству. Чин обожавања се може изводити индивидуално, или у неформалној или формалној групи, или преко одређеног вође. Такви чинови су и штовање на разне начине. Обожавати означав ...

                                               

Пакао

Пакао, према многим религијским схватањима, је пребивалиште грешника и место страдања и патње. Већина древних религија познавала је концепт места које је одвајало добре од злих или живе од мртвих. Хришћански теолози га описују као последње место ...

                                               

Пантеизам

Пантеизам је учење према којем су Бог и васељена једно те исто. Најпознатији пантеистички систем у модерној филозофији је Спинозин, мада је пантеистичка реторика цветала у 19. веку, на пример у радовима Емерсона.

                                               

Понтифекс

Понтифекс, у Римском царству и у западном хришћанству високи свештеник, првосвештеник, бискуп, владика. Понтификат је чин, звање и власт понтифекса. У Римском царству, члан свештеничког колегијума collegium Pontificumкоји је као чувар и тумач "бо ...

                                               

Примат (право првенства)

Примат, првенство, врховни положај, највиша част и власт у неком организованом друштву или дјелокругу. у психологији: првенство воље над разумом, воља прије разума; у Православној цркви примат се заснива на древном поретку црквене пентархије, кој ...

                                               

Проблем пакла

Проблем пакла је етички проблем који је повезан са свим религијама код којих је пакао представљен као сурово место. То се не уклапа са концептом да је Бог праведан и моралан. Проблем пакла се врти око четири кључне тачке:само постојање пакла, нек ...

                                               

Рај

Рај у хришћанству означава место где обитава Бог и почивају душе свих оних који су прихватили Исуса Христа, сина Божјега, као свога спаситеља. Супротност је Паклу у кога одлазе сви они који су живели у греху и нису прихватили Исуса као спаситеља. ...

                                               

Раселов чајник

Раселов чајник је аналогија филозофа Бертранда Расела којом илуструје тврдњу да није на скептику да оповргне базе оног што је немогуће проверити у религији, него да је на вернику да их докаже. Раселов чајник је добар пример за логичку грешку типа ...

                                               

Religija i homoseksualnost

Religija i homoseksualnost je poseban oblik gledanja na istopolne osobe i njihove odnose unutar društva, koja se razlikuje u zavisnosti od vremena, mesta, i vreste religije i, konačno, od forme - homoseksualnosti ili biseksualnosti. Trenutno odno ...

                                               

Религијска дискриминација

Религијска или верска дискриминација другачије третира особу или групу због одређених веровања која имају везу с религијом. Ово укључује случајеве када се са припадницима различитих религија, деноминација или нерелигија поступа неједнако због њих ...

                                               

Религијска толеранција

Религијска толеранција је толеранција када људи у некој заједници допуштају другим људима да мисле или практикују различите религије и веровања. У земљи са државном религијом, толеранција значи да власт дозвољава другим религијама да буду тамо и ...

                                               

Религијски национализам

Религијски национализам, односно верски национализам представља посебан облик национализма са наглашеном религијском, односно верском компонентом. Једно од основних обележја религијског национализма огледа се у настојању да се сопственој нацији п ...

                                               

Religiozna filozofija

Religiozna filozofija je filozofsko razmišljanje koje je inspirisano i usmereno datom religijom. To se može obaviti objektivno, ali isto tako može biti učinjeno i kao sredstvo za ubedivanje od strane vernika date vere. Za svaku religiju postoje r ...

                                               

Религиозност

Религиозност je индивидуални став о вери и Богу, или веровање у натприродна бића и силе, који је као систем таквих веровања заснован на сазнајном, емотивном и акцијској основи; субјективном доживљају, који у крајњем испољавању може бити и мистича ...

                                               

Римокатоличка црква у Азербејџану

Римокатоличка црква у Азербејџану је хришћанска верска заједница у Азербејџану у пуном заједништву с папом, тренутно Фрањом.

                                               

Сакрална архитектура

Сакрална зграда је грађевина која служи за религиозне или ритуалне сврхе. Постоји много различитих врста нпр. у хришћанској сакралној архитектури које служе за поштовање и хвалу Бога- може да се односи на катедралу, цркву, капелу, капелицу или кр ...

                                               

Симбол вјере

Симбол вјере је изјава о заједничким вјеровањима једне вјерске заједнице у облику фиксне формуле која сажима основна начела. Један од најчешће коришћених симбола вјере у хришћанству је Никејски симбол вјере, признат 325. године на Првом васељенск ...

                                               

Синкретизам

Синкретизам је формирање теорије некритичким спајањем појмова, идеја, закона и чињеница које потичу из различитих теоријских система и које су међусобно инкомпатибилне. У психологији појава карактеристична за ране ступњеве сазнајног развоја детет ...

                                               

Слобода вероисповести у Алжиру

Слобода вероисповести у Алжиру регулисана је Уставом Алжира који прокламује ислам као званичну религију али такође прокламује и: "слобода вероисповести и слобода мишљења су неповредиве" ; забрањује дискриминацију: "Сви грађани су једнаки пред зак ...

                                               

Сујета

Сујета или сујетност је претерано веровање у сопствене могућности или привлачност према другима. Пре 14. века није имала толико нарцистичан призвук и само је означавала пуку бескорисност или узалудност. Повезани термин хвалисавост или славољубље ...

                                               

Сумерски пантеон

Сумерска религија развила се из локалних преисторијских култова природе и предака, да би се у доба појаве робовласничке државе уобличила у идеологију деификовања цара и царске власти и претворила у сложен теолошки систем. Познавање те теологије и ...

                                               

Тантра

Тантра означава езотеричне традиције Хиндуизма и Будизма које су се развиле највероватније средином 10. века пре нове ере. Термин "тантра", у Индијској традицији означава и "текстове, теорије, системе, методе, инструменте, технике и праксе". Поче ...

                                               

Теизам

Теизам у најширем смислу значи веровање у бар једно божанство. Теизам представља веровање у Бога, сведржитеља и творца свега, који се не може изједначити са творевином коју је сам створио. То је заједнички назив за сва веровања која укључују пост ...

                                               

Умбанда

Умбанда је синкретистичка афро-бразилска религија, која комбинује традиције Африке са Римским католицизмом, Спиритизмом и домородачким Америчким веровањима. Иако су нека од њених веровања постојала, а многа су била и практикована крајем 19. века ...

                                               

Хина мацури

Хина мацури, или Дан девојчица, такође познат као Дан лутака, је Јапански празник и слави се сваке године трећег марта. Лутке се постављају на полице прекривене црвеном тканином, и оне симболизују цара и царицу, посетнике фестивала и музичаре у т ...

                                               

Хинду есхатологија

Хинду есхатологија је повезана са фигуром Калкија из традиције ваишнавизма, који представља десетог и последњег аватара бога Вишну. У хиндуизму време је кружно, одосно састоји се из кругова или калпи. Свака калпа траје 8.64 милијарде година, што ...

                                               

Црногорославље

Црногорославље је екстремни облик црногорског религијског национализма. Први идеолог црногорославља, а уједно и творац самог термина, био је црногорски фашиста Секула Дрљевић, који је за вријеме Другог свјетског рата, током свог боравка у Независ ...

                                               

Boginja

Boginja je žensko božanstvo. Mnoge kulture ima boginje. Boginju uglavnom imaju politeisti, jer monoteisti vjeruju u jednog Boga, iako sve više hrišćana smatra da Bog ne mora uvijek biti muškog roda, pa zamjenicom Ona nazivaju Boga. Od indoevropsk ...

                                               

Čudo

Čudo je, prema mnogim religijama, božija intervencija pri kojoj su uobičajeni zakoni prirode nadjačani, spriječeni ili promijenjeni. Izvan vjerskog konteksta, čudo označava dogadaj, koji se ne može objasniti naukom.

                                               

Uma

Uma je arapska reč koja označava zajednicu ili naciju. Razlikuje se od reči šaʿab koja znači narod sa zajedničkim precima i geografijom. Prema tome, može se reći da je nadnacionalna zajednica sa zajedničkom istorijom. To je sinonim za umma al-isl ...

                                               

Портал: Географија

                                               

Метар изнад нивоа мора

Метар изнад ниова мора је стандардан назив за мерење вертикалне раздаљине између површине земљишта и површине мора као референтне тачке. Ниво мора током историје се мењао али се у одређеном добу користио као референца те се сходно томе услед пром ...

                                               

Арондисман

Aрондисман је административна подела географске зоне или конфедерација земље. Арондисман је управљен од стране центране администрације земње који су распоређени у свакој зони. Администритирање арондисмана помаже Влади како би имала већи поглед на ...

                                               

Балтички регион

Засивно о контексту Балтик може означавати: земље на британској трговачкој рути кроз Балтичко море Шведска и Норвешка географско подручје које се састоји од поменутих земаља, а понекад се означава као Balticum у немачком језику Балтичке земље, са ...

                                               

Бањалучка регија

Бањалучка регија се налази у западном дијелу Републике Српске. Обухвата дио историјско-географске области Крајине, чије име потиче из времена када је ова област била гранично подручје између Турске и Аустроугарске.

                                               

Бешњаја

Бешњаја је планина која се налази на 17 километара од Крагујевца. Бешњаја представља велики природни и туристички ресурс града јер је проглашена ваздушном бањом, има велики број термалних извора и извора питке воде, остатке пута из римског доба з ...

                                               

Бразда

Бразда је један од облика рељефа и сматра се најмањим почетним обликом линеарне денудације. Поједини аутори, почетним обликом линеарног отицања сматрају браздице, док бразда представља виши степен облика ерозије тла у односу на њих. Може се појав ...

                                               

Брежуљак

Брежуљак је позитивна форма рељефа, тј. усамљено узвишење, најчешће купастог облика. Издиже се изнад заравњеног земљишта и стране су му благо нагнуте. За разлику од брега подножје је веома јасно изражено, па представља истакнуту форму у односу на ...

                                               

Бугарско приморје

Бугарско приморје покрива цео источни део Бугарске. Протеже се од границе са Румунијом на северу, до Турске на југу, дуж обале од 378 km. Пешчане плаже беле и златне боје заузимају око 130 km на 378 km дугој обали. Овај регион је најважнији за ту ...

                                               

Велики Тимочки андезитски масив

Велики Тимочки андезитски масив налази се у источној Србији и представља предео богат облицима палеовулканског рељефа. Он има меридијански правац пружања, од Мајданпека на северу до Сокобањске и Књажевачке котлине на југу. Дужина масива износи пр ...

                                               

Вулгарни географизам

Вулгарни географизам је концепција која покушава да објасни појаве друштвеног живота, природним условима и географским положајем неке државе или територије. Средина се третира као одлучујући сегмент друштвеног развоја. Своју примену, вулгарни гео ...

                                               

Географ

Географ је знанственик чије је подручје проучавања географија, науке о Земљиној природној околини и људском станишту. Иако су географи историјски познати као људи који израђују карте, израђивање карата заправо спада у подручје картографије, која ...

                                               

Географски атлас

Атлас је збирка астрономских и географских карата правилно сређених у садржајну целину. Назив је добио по митолошком бићу Атласу који се јавља у 16. веку на насловној страници Меркаторове збирке карата). Поред географског атласа постоји и енцикло ...

                                               

Географски детерминизам

Географски детерминизам је концепција која признаје међусобне односе и везе између природних и друштвених појава у географској средини. По том схватању ниједна појава се не може посматрати само са једног аспекта, него су за њен развој заслужни по ...

                                               

Географски дуализам

Географски дуализам је правац у географији према коме се физичка и друштвена географија развијају засебно. Разлог томе је њихова различитост у погледу законитости, како природних тако и људских. Ова концепција супротставља се идеји географије као ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →