ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

Кота

                                               

Крај

Крај је просторна целина која може имати условне или одређене границе, а карактеришу је одрешена географска, историјска, економска и друга обележја. Понекад се крај поистовећује са облашћу, подручјем и крајином. Према неким ауторима, крај је хије ...

                                               

Крајина

Крајина је крајња, гранична област неке политичко-административне целине и због тога насељена војницима, крајишницима, цариницима. Због несигурности у крајинама и честих сукоба њихов назив постао је синоним за четничко ратовање "закрајинити", "Ко ...

                                               

Крашки рељеф Белопаланачке котлине

Крашки рељеф Белопаланачке котлине чине највеће кречњачке површине у крашким областима Јужне и источне Србије, које се везују за Сврљишке планине, које са севера, и Суву планину, која са југа, омеђују овај простор. Дебљина кретацејских наслага у ...

                                               

Магловити врх (планина)

Магловити врх бразилска је планина која се налази у држави Амазонас, највећој држави Бразила, близу венецуелске границе. Магловити врх је уједно и највиши врх Бразила са надморском висином од 2.995 метара и налази се у истоименом националном парк ...

                                               

Мелс (град)

2006. године Мелс има површину од 139.2 км² 53.7 км². Од ове површине, 42.6% се користи у пољопривредне сврхе, док је 29.3% пошумљено. Од остатка земље, 2.6% је насељено зграде или путеви, а остатак 25.5% је непродуктивно реке или језера. Мелс се ...

                                               

Меридијан (географија)

Меридијан или подневник је половина замишљене кружнице на Земљиној површини, која се завршава на Северном и Јужном полу и повезује тачке исте географске дужине. Позиција тачака дуж меридијана се даје у њеној географској ширини. Сваки меридијан је ...

                                               

Место

Место део је територије, било копнене и водене које се карактерише географским положајем и супротставља се површини Земље која га окружује. Оно је најједноставније у генетском погледу међу свим појмовима који се користе у географији, а притом је ...

                                               

Мраморна регија

Регија се простире на северозападу земље, на два континента, Азији и Европи, и дуж обала три мора, Мраморног по којем је добила име, Егејског и Црног. Са запада граничи се са Грчком, са севера са Бугарском, са југа са Егејском регијом, са истока ...

                                               

Мрежни модел

Мрежни модел је први пут кориштен код представљања мрежа у мрежним графички-базираним апликацијама као што нпр., за транспортне компаније или управљање ресурсима. У овом моделу организовања објеката унутар гео-базе података, похрањене су тополошк ...

                                               

Национално географско друштво

Национално географско друштво основано је у Вашингтону у Америци и једно је од највећих светских друштава за образовање. Његова интересовања укључују географију и природне науке, промоцију природе и историју, нарочито истраживање историје разних ...

                                               

Област

Област је територија која чини целину у погледу рељефа, климе и других физичкогеографских елемената. Област може бити издвојена приликом регионализације по неком карактеристичном обележју: историјски Рашка област, економски Рурска област и природ ...

                                               

Ога

Ога је град смештен на северу Тохоку регије у Јапану. Од маја 2015, процењено је да град има популацију од 29.318 и густину становништва од 122 човека по km 2. Цела област је била 24.080 km 2 9.300 sq mi. Велики део града се налази у оквиру Оге К ...

                                               

Планински туризам

Зимски спортови Јахање Спелеологија Параглајдинг Лов и риболов Планински бициклизам Пешачке туре Спортови на води Планинарење Брање лековитог биља Скупљање шумских плодова

                                               

Побрђе (геоморфологија)

Побрђе представља облик рељефа у виду благо заталасаног узвишења на надморској висини изнад 200 метара. Побрђа немају јасно изражене стране као што је то карактеристика код планина, а рељефом су најсличнија брдима, с тим што обухватају знатно већ ...

                                               

Подрегија

Подрегија или субрегија, представља мању географску целину која се одликује неким специфичним карактеристикама и интегрални је део веће целине. За дефинисање подрегија обично се користи њихов положај унутар веће јединице, односно стране света. По ...

                                               

Поларни кругови

Поларни кругови се другачије могу назвати арктичким и антарктичким круговима, као и поларнице. То су паралеле које се налазе на северној и јужној полулопти на 66.56° географске ширине. Области унутар поларних кругова и његовог пола, ледене зоне, ...

                                               

Предео

Предео, крајолик, или ређе пејзаж, најчешће је мања просторна целина чије су границе више или мање прецизно одређене. Предели су углавном физичко-географске целине које се својим карактеристикама издвајају од околних целина. Ове карактеристике мо ...

                                               

Предеона екологија

Предеона екологија је научна дисциплина. Пејзажи или геосфера су кључна основа животне средине за заједнице биљака, животиња и човека. Предеона екологија има примену у планирању и уређењу предела, као и у ширем просторном планирању и планирању по ...

                                               

Рандстад

Рандстад је конурбација у Низоземске која се састоји од прстена урбаних површина окоприродне области Зелено Срце. Радстад је, са популацијом између 6.6 и 8.2 милиона становника убедљиво највећа конурбација у Низоземској. Обухвата четири највећа г ...

                                               

Регија

Регија, може и регион, у географском је смислу територијална целина са властитом географском структуром која је уоквирена у простору и времену и тиме се разликује од осталих целина. Назив потиче од латинске речи regio, што значи "крај", "предео", ...

                                               

Рејон

Рејон део је територије који је издвојен у зависности од неких чинилаца. Одликује га одређена географско-територијална хомогеност и специфичност. Према величини могу се издвојити микро-, мезо- и макрорејони. Такође рејон може бити административно ...

                                               

Речна тераса

Речна тераса је зараван у виду степеница усечених на странама речне долине, којима је некада текла река. Она представља остатке некадашњих дна долина у којима се речно корито усекло. Остатак нивоа некадашњег речног тока данас у рељефу видимо као ...

                                               

Ривијера

Ривијера италијанска је ријеч која на српском значи "приморје”, а изведена је из латинске ријечи ripa, преко лигурске ријечи rivea. Термин је постао други назив за обалу Лигурије, у облику riviera ligure, а затим скраћено riviera. Постоје два под ...

                                               

Рт

Рт је истурени део копна који залази у море, језеро или реку. Најчешће је изграђен од чврстих стена, али може настати и акумулацијом наноса. Ртови су често и најистакнутије тачке континената, држава или острва. Најсевернија тачка Европе је Северн ...

                                               

Сарганс (град)

Сарганс лежи на пресеку долине Алпске Рајне, која овде скреће од југоистока ка североистоку, и Сезтала, који повезује долину Алпске Рајне са Циришким језером без икакве значајне висинске разлике. Најнижа тачка је железничка станица на надморској ...

                                               

Северна хемисфера

Северна хемисфера или северна полулопта је северна Земљина полулопта која се простире од екватора до Северног пола. Овде преовлађују континенталне масе над воденим пространствима. Чак око 90% светског становништва живи на овој хемисфери.

                                               

Спруд

Спруд је подводно издужење на дну речног, језерског или морског басена. Настаје таложењем материјала минералног или органског порекла. Спрудови се најчешће јављају на местима где се брзина речног тога, или снага таласа у језерима и морима, из бил ...

                                               

Српско географско друштво

Српско географско друштво је удружење географа Србије које је основано 7. априла 1910. године. Његов оснивач и творац био је научник Јован Цвијић, који је уједно био и први председник друштва. На самом почетку број чланова био је око 70, да би у ...

                                               

Топлотни појас

Топлотни појасеви на Земљи су издвојени појасеви специфичних одлика. Јављају се као последица Земљиног кретања, револуције Земље. Земљина оса је нагнута у односу на еклиптику под углом од 66°33′, а еклиптика је нагнута у односу на Сунчев екватор ...

                                               

Тополошки модел

У ГИС-у, топологија је збир правила која дефинишу геометријске везе између објеката у простору а представљених тачкама, линијама и полигонима. Геометријске особине ових објеката не мјењају се усљед трансформација као што је растезање или савијање ...

                                               

Туфури

Полазећи од дефиниције земљишта као средине у којој се одвијају процеси замрзавања и одмрзавања, да је то хетерогени, дисперзни систем у чији састав улазе сва три агрегатна стања: чврсто, које представља минерални скелет, течно, које обухвата вод ...

                                               

Уздужни речни профил

Уздужни речни профил је термин који се везује за процес флувијалне ерозије. Његов изглед зависи од утицаја вертикалне и бочне ерозије. Најједноставније дефинисан, уздужни речни профил представља линију повучену од изворишта до ушћа. Могуће је кон ...

                                               

Упоредник

Упоредник или паралела је круг који повезује све тачке исте географске ширине на површини Земље. Према другој постојећој дефиницији, паралела је обим кружног пресека земљине кугле са равни која се налази у свемиру ортогоналној Земљиној оси. Обичн ...

                                               

Флувијални под

Флувијални под је флувијални ерозивни облик рељефа. Овај облик рељефа може се запазити на странама речних долина у виду широке заравни и представља квалитативно виши облик у еволуцији речних тераса. За постанак флувијалних подова неопходни су пос ...

                                               

Цвијићев врх

Цвијићев врх, раније познат као Велики Штурац je највиши врх планине Рудник. Назив је добио по познатом српском географу, оснивачу" Српског географског друштва” и председнику" Српске Краљевске Академије”- Јовану Цвијићу.

                                               

Чимборазо

Вулкан Чимборазо је неактивни стратовулкан и смештен је у Јужној Америци. Налази се у централном делу Еквадора у истоименој провинцији. Један је од многих вулкана на простору Анда који представљају продужетак Кордиљерског масива у Јужној Америци.

                                               

Шпагети модел

Шпагети модел представља начин организовања објеката унутар гео-базе података. У овом моделу, геометрија неког геоподатка из збирке је описана независно од других објеката. Никаква топологија није смјештена у такав модел, и све тополошке релације ...

                                               

Čokoladna brda

Čokoladna brda je geološka formacija u Filipinima. Postoje najmanje 1.260 brda, ali postoji mnogo manjih brda njih 1.776 na površini od 50 kvadratnih kilometara. Brda su obrasla zelenom travom koja se tokom sušne sezone osuši, pa brda poprime boj ...

                                               

Departman

Departman je geografsko područje centralizovane države, koje funkcioniše kao upravna jedinica obično na pokrajinskom nivou. Ovo područje u nekim zemljama ima, a u nekim nema, upravno telo.

                                               

Hroničar

Hroničar je pisac hronika, tekstova koji daju sliku o odredenom vremenu. Hroničari su se bavili prikupljanjem podataka i beležili ono što su videli u odredenom regionu ili u odredenoj državi u kojoj su boravili. Zapisivali su istorijske dogadaje, ...

                                               

Medunarodna geografska olimpijada

Medunardna geografska Olimpijada je godišnje takmičenje učenika uzrasta od 16 do 19 godina širom sveta. Učesnici Olimpijade predstavljaju njihove države, birani izmedu hiljadu učesnika na njihovim sopstvenim Nacionalnim geografskim olimpijadama. ...

                                               

Pronos nanosa

Pronos nanosa vrši se dvojako: sasvim sitan nanos sastavljen od čestica gline i mulja, tzv. slit, lebdi u samoj vodenoj masi i prenosi se sa njom, pa se stoga naziva lebdeći ili suspendovani nanos; krupniji nanos - obulci, šljunak i pesak - kreće ...

                                               

Regija Sava

Regija Sava je jedna od 22 dve regije Madagaskara, sa Sambavom kao glavnim gradom. Sve do 2009. Sava je spadala pod Provinciju Antsiranana, a od tada je postala samostalna administrativna jedinica.

                                               

Slatina (tlo)

Slatine ili slana zemljišta su zemljišta koja se nalaze pod uticajem alkalnih soli i u kojima je natrijum odlučujući faktor. Slatine su hidro-halogene tvorevine, i u njihovom stvaranju prva uloga pripada vodi i solima. Slatine su zemljišta koja s ...

                                               

Vrste planina

Planina je kopnena masa u obliku jasno izraženog i prostranog uzvišenja, koje se izdiže iz okolnih ravnica, zaravni i brežuljkastog ili brdskog zemljišta. Prema tom kriterijumu, planine pokrivaju 52% površine Azije, 36% Severne Amerike, 25% Evrop ...

                                               

Zemljina rotacija

Rotacija Zemlje je rotacija planete Zemlje oko svoje ose. Zemlja se okreće prema istoku, direktnim kretanjem. Kao što se vidi iz severne polarne zvezde Severnjače, Zemlja se okreće suprotno smeru kazaljke na satu. Severni pol, takode poznat i kao ...

                                               

Галина Вишњевскаја

Галина Павловна Вишњевскаја била је руска оперска пјевачица и солисткиња Бољшој театра. Поред музике, Галина Павловна се бавила и глумом, па је радила и као глумица и позоришна редитељка. Била је и учитељица и шеф Московског оперског пјевачког це ...

                                               

Влада Петрић

Владимир Влада Петрић био je истакнути теоретичар, историчар и естетичар филма, професор Харвардовог универзитета и суоснивач Харвардовог филмског архива. Професор Петрић је први научник који је стекао звање доктора филмологије у Сједињеним Амери ...

                                               

Култура памћења

Култура памћења је симболичко наслеђе представљено у текстовима, церемонијама, споменицима, прославама, светим списима и другим медијима који служе као мнемотехнички покретачи значења која се односе на то шта се десило у прошлости. Под истим појм ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →