ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17                                               

Декламација

Декламација, говорење са пуно изразитости, умјетничко говорење неке пјесме, говорити бесједничким тоном; Декламација има и другачију конотацију. То је патетичан и ироничан наглашени говор о безначајним и неважним стварима.

                                               

Дисциплина

Дисциплина је дио или грана науке, која има свој посебни предмет и посебну методологију, те се третира као засебна наука. Тако су се нпр.палеонтологија, ембриологија, генетика итд. издвојиле као посебне дисциплине из биологије или. Дисциплине су ...

                                               

Европска престоница културе

Европска престоница културе је назив, који добија један или неколико градова у Европској унији у раздобљу од једне године, у току које дати град или градови представља свој културни живот и домете градске културе. Последњих година добијање положа ...

                                               

Еротска књижевност

Еротска књижевност или љубавна књижевност представља књижевни жанр намењен томе да узбуди читаоца или да му пружи упутства око сексуалних техника. Већина дела из класичне љубавне књижевности је величине новеле, али постоје и кратке љубавне приче, ...

                                               

Закључивање

Закључивање је облик мишљења у коме се доводе у везу судови тако да се из једног или више претходних судова изведе један нови суд. Нови изведени суд се назива закључак и то је један од основних мисаоних облика. Поред закључка, у основне мисаоне о ...

                                               

Zapadnjačka kultura

Zapadna civilizacija ili zapadna kultura, rjede evropska civilizacija i/ili američka civilizacija, izraz je pod kojim se u najširem smislu podrazumijevaju naučna i umjetnička dostignuća, odnosno civilizacije koje potiču iz Evrope ili koje u kultu ...

                                               

Знаменито место

Знаменито место је једна од четири врсте непокретних културних добара у Србији. Знаменита места могу имати изузетан значај или велики значај или да буду само заштићена, без назначеног значаја.

                                               

Извиђачи

Извиђачи су организација деце, младих и одраслих. Основни циљ извиђачке организације јесте васпитање и образовање деце и омладине кроз игру и боравак у природи. Савез извиђача Србије је отворен за све, без обзира на националну или верску припадно ...

                                               

Имплицитна култура

Имплицитна култура је појам означава унутрашње, субјективно "језгро културе” које чине мотиви, стандарди и особине чланова културе који се традицијом преносе и које одређује видљиви начин живота. То је систем културних веровања, вредности, норми ...

                                               

Источни свијет

Источни свијет, или једноставно Исток или, ређе Оријент, термин је који има широко значење и односи се на разне културне или друштвене структуре и филозофске системе, у зависности од контекста, најчешће укључује бар дио Азије или географски земље ...

                                               

Кич

Кич је нисковредно стваралаштво са уметничким претензијама и циљем доступности што ширем кругу људи. Најчешће повлађује неразвијеном укусу и извесним потребама људи које су на граници вредносне и моралне неприхватљивости, али са јаким емоционални ...

                                               

Комедија дел арте

Комедија дел арте, комедија импровизација настала у Италији у првој половини XVI вијека. У комедији је био унапријед одређен само основни садржај и распоред кретања глумаца, а текст су импровизовали глумци у току извођења комада на "отвореној сце ...

                                               

Култура Азије

Култура Азије сједињује колективну диверзију обичаја и традиције у уметности, архитектури, музици, литератури, стилу живота, филозофији, политици и религији које су биле практиковане и очуване од стране бројних етничких група са континента Азије ...

                                               

Културна екологија

Културна екологија је део теорије о животној средини коју пружају антрополози, археолози, географи, историчаре и други научници на начин да се размишља о томе зашто људи раде што раде, на структуру истраживања и постављања добрих питања на основу ...

                                               

Културна права

Културна права представљају визију културе засновану на концептима тврдњи, различитости и идентитета. За своје промоторе који теже да овај појам препознају као "основно право", они имају за циљ да свима загарантују слободу да живе свој културни и ...

                                               

Културни геноцид

Културни геноцид или културно чишћење је концепт који је, као компоненту геноцида 1944. године дефинисао правник Рафаел Лемкин. Овај термин је био предложен за употребу у Декларацији Уједињених Нација о правима урођеничког становништва из 2007. г ...

                                               

Културни диверзитет

Културни диверзитет је постојање, у оквиру друштва, различитих расних, верских и етничких група, као и других група које не деле исте вредности и животне стилове. Културни диверзитет подразумева прихватање и поштовање ових разлика, а не асимилаци ...

                                               

Kulturni identitet

Kulturni identitet je identitet ili osećaj pripadnosti grupi. To je deo samopoimanja i samopercepcije i odnosi se na nacionalnost, etničku pripadnost, religiju, drustvenu klasu, generaciju, lokacija ili bilo koju društvenu grupu koja ima svoju po ...

                                               

Културни јаз

Културни јаз представља било коју систематску разлику између две културе која омета њихове међусобне односе или разумевање. Препреке међусобним односима могу бити разлике у понашању, вредностима, едукацији или обичајима одређених култура. Како су ...

                                               

Културолошка асимилација

Културолошка асимилација или друштвена асимилација односи се на процесе који су усмерени ка утапању мањинских и других маргинализованих група у преовлађујући културни модел. Асимилација подразумева губљење великог степена аутономије док акултурац ...

                                               

Кустос

Кустос је реч латинског порекла која означава чувара збирке уметничких дела, оног који уређује, обрађује и обнавља збирку уметничких дела. Kао чувар и надзорник културног наслеђа, кустос је одговоран за збирке уметничких дела, за њена прикупљања, ...

                                               

Мареометар

Мареометар, мареограф или мареграф ; ; справа која биљежи кривуљу морских промјена. Поставља се на обали мора изнад бунара или изнад вертикалне цијеви убачене у море. У бунару плута пловак који се диже и спушта пратећи промјене нивоа морске површ ...

                                               

Материјална култура

Материјална култура је део културе који чине сви материјални производи, чија је основна сврха задовољење човекових телесних потреба. У археологији, култура је начин живота који је изградила нека група или заједница људи на одређеном подручју, а к ...

                                               

Маузолеј

Маузолеј је велики и импресивни гроб, обично изграђен за умрлог вођу или неку другу значајнију особу. Име је добио по гробу краља Маузола, који се налазио у центру Халикарнаса, данашњег Бодрума у Турској. Због своје је величине и знаменитости сма ...

                                               

Међународни дан музеја

Међународни дан музеја обележава се 18. маја у свету као дан музеја. Овај дан се организује од 1977. године, а од 1992. сваке године има одређену тему.

                                               

Mejnstrim

Mejnstrim sociološki se definiše kao "normalizujuća, monokulturna forma proizvodnje, ili ona koja joj teži”. Najbolji primer su filmovi holivudske produkcije, koji se snimaju po uvek istim, isprobanim šablonima.

                                               

Национални споменик

Национални споменик је споменик изграђен у знак сећања на нешто важно за националну баштину, попут оснивања, независности, рата или живота и смрти историјске личности. Израз се такође може односити на специфичан статус споменика, као што је локал ...

                                               

Ноћ музеја

Ноћ музеја је манифестација која се под различитим варијацијама основног назива, и у различитим терминима, понегде и више пута годишње, одржава у више земаља Европе.

                                               

Пет космичких усмерења

Пет космичких усмерења, такође познатих под називом Пет елемената, Пет праваца кретања или Пет еволутивних фаза, јесу петострука концептуална схема коју користе многе традиционалне кинеске науке да би објасниле широки спектар феномена, од космичк ...

                                               

Пикник

Пикник представља облик забаве и уживања у храни на отвореном простору. Људи и мештани позвани подаци су из почетка 20. века, пре рата 1914 1918. на пикник били би на излетима у својој ближој околини. Возили су се кочијом или аутомобилом, за пикн ...

                                               

Полихистор

Полихистор или полимат је универзална личност која поседује стручно знање и вештине у многим подручјима науке, особа која је себе усавршила до експертског нивоа, односно се сматра стручњаком у неколико сасвим различитих области. То је научник чиј ...

                                               

Пројекат Растко

Пројекат Растко је међународни пројекат електронске културне размене. Уједно је и прва интернет библиотека на српском језику. Мрежа је електронских библиотека стручних установа и локалних заједница посвећених уметностима, традицијама и друштвеним ...

                                               

Пројекат Растко Белорусија

Пројекат Растко - Белорусија је међународни пројекат електронске културне размене, на којем се материјали могу читати на српском, белоруском и руском језику. Ова библиотека је почела са радом 24. маја 2020. године.

                                               

Просторна културно-историјска целина

Просторна културно-историјска целина је једна од четири врсте непокретних културних добара у Србији. Просторне културно-историјске целине могу имати изузетан или велики значај или да буду само заштићена, без назначеног значаја. Од свих врста непо ...

                                               

Протекционизам

Протекционизмом се означавају економске мере, којима једна држава покушава ограничити пласирање страних производа на домаћем тржишту. Те мјере се налазе у домену стратешке трговинске политике и њихов циљ је по правилу, побољшавање пласмана домаћи ...

                                               

Ригороз

Ригороз, на неким факултетима усмени испит за постизање докторске титуле. На универзитету строг државни испит, докторски испит; ригорозум.

                                               

Рукописна књига

Рукописна књига или рукопис је најстарији облик књиге, писана руком. Први пут јавља се као рукописна књига Светог писма, ране књижевности или античких анала.

                                               

Стари град (Баку)

Стари град или унутрашњи град је историјско језгро Бакуа, главног града Азербејџана. Стари град је најстарији део Бакуа, окружен зидовима. 2007. године у Старом граду је било око 3000 људи. У децембру 2000. године, Стари град Баку, укључујући Пал ...

                                               

Суд (логика)

Суд је састављен од субјекта "С", предиката "П" и копуле која изриче различите односе између С и П. Традиционална елементарна логика дијели судове по квантитету, квалитету, релацији и модалитету. По модалитету судови могу изражавати или само вјер ...

                                               

Сeoскa културa

Термин "култура” потиче од латинске речи која означава сврсисходну људску активност којом се ствара нешто ново што, само по себи, без човековог рада и деловања не постоји у природи. Некада је значење термин "култура" садржано у разликовању дивљих ...

                                               

Тахтиб

Тахтиб је термин којим се означава традиционална борилачка вештина помоћу штапова, која потиче из Старог Египта. Оригинална верзија тахтиба као борилачке вештине касније је еволуирала у египатски народни плес са дрвеним штапом. На енглеском се че ...

                                               

Тешкото

Тешкото је плес који се сматра једним од најлепших и најтежих македонских игара. О овој игри пуно је писано и причано, јер представља важан део македонског музичког фолклора.

                                               

Традиционална култура

Традиционална култура је тип културе коју пресудно усмерава традиција, те је отуд изразито хомогена и непроменљива. За традицијску културу су карактеристични поштовање ауторитета, митске прошлости, снажна религијска свест, строго придржавање обич ...

                                               

Транспарент

Транспарент, арак папира са нацртаним дебелим линијама који служи као подлошка за равно писање редака по папирима без линија, прозрачна, провидна слика израђена на провидном папиру кулиса код снимања филмова у студију слика пејзажа се пројицира о ...

                                               

Установе културе

Органи руковођења у установама културе имају за циљ да унапреде и осигурају квалитет рада. Органи руковођења у установама културе су: Надзорни одбор - Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе и има најмање три члана. Чланове надзорног ...

                                               

Fijaker

Fijaker je bečki naziv za registrovane dvoprežne kočije javnog prevoza, sa kočijašem, koje su se na taj način razlikovale od nenumerisanih Janški kočija i jednoprežnih. Termin fijaker se danas u njemačkom govornom području još uvijek koristi samo ...

                                               

Шунд

Шунд је онај део кича који се односи на књижевност. Управо из тог разлога се у свакодневном говору може чути термин "шунд литература". Као примери за овакву литературу се могу навести љубавни романи, крими-, вестерн- или нинџа-романи. Буквално би ...

                                               

Ganguro

Ganguro je modni trend japanskih devojaka koji je započeo sredinom 1990-ih. Karakteriše ga taman ten i svetla raznobojna šminka. Centri ovog modnog stila bili su Šibuja i Ikebukuro u Tokiju. Ganguro modu započeli su mladi kao pobunu protiv koncep ...

                                               

Izložba

Izložba je javni dogadaj na kome se trajno ili privremeno izlažu razni umetnički ili drugi predmeti. Radovi prikazani na izložbi, mogu biti umetnička dela, muzejski eksponati, arhivska grada, proizvodi raznih veština i zanata, poljoprivrednih i s ...

                                               

Kreativna klasa

Kreativna klasa je društveno-ekonomska klasa koju definiše američki ekonomista i sociolog Ričard Florida. Na osnovu njegove teorije, kreativna klasa je ključna pokretačka sila za ekonomski razvoj postindustrijskih gradova Sjedinjenih Američkih Dr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →