ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19                                               

Прва интернационала

Међународно удружење радника, или Прва интернационала, је прва међународна револуционарна организација пролетаријата, основана 28. IX 1864. на иницијативу француских и енглеских радника на великом митингу у Сент Мартинс Холу у Лондону. Њено ствар ...

                                               

Проституција

Проституција је пружање сексуалних услуга за новац или другу материјалну надокнаду. Жена која се бави проституцијом назива се проститутка, а мушкарац проститут или жиголо. Проституција је различито регулисана у различитим законодавствима – у мног ...

                                               

Проституција у Уругвају

Проституција у Уругвају, као облик пружање сексуалних услуга за новац или другу материјалну надокнаду, озакоњена је 2002. године доношењем Закона о полном раду. И пре озакоњења овог најстаријег заната на свету, он у Уругвају није био противзакони ...

                                               

Рекламирање дуванских производа

Рекламирање дуванских производа је регулисано законом. Дуван чине листови култивисане биљне врсте Nicotiana tabacum обични дуван у свим облицима и степенима биљне производње, обраде и паковања, који не служе крајњој потрошњи необрађени дуван. За ...

                                               

Рекреација

Рекреација је физичка активност, уз коришћење времена, на непрофитабилан начин, на много начина представља и терапеутско освежење за тело и дух. Рекреација се често разликује од доколице. Док се за доколицу сматра да је, или би требало да буде, о ...

                                               

Репатријација

Репатријација је акт добровољног повратка у земљу рођења из земље избеглиштва. То је очекивани и жељени резултат пружених услуга у случају многих избеглица, ратних затвореника и расељених лица јер се особа враћа у блиску културу и познату мрежу с ...

                                               

Рурална социологија

Рурална социологија јe поље социологије традиционално повезано са проучавањем друштвене структуре и сукоба у руралним подручјима, иако тематске области, као што су храна и пољопривреда, превазилазе традиционалне просторне границе. То је активно п ...

                                               

Сексизам

Сексизам је термин који означава дискриминацију супротног пола и пресуђивање стереотипним гледањем на мушкарце и жене на основу полних карактеристика. Овај термин је настао у првој половини 20. века и како би се дало име веровању или ставу да је ...

                                               

Снаха

У овом случају се ради о тзв. тазбинском сродству. То је правна веза која се ствара између једног брачног друга и сродника другог брачног друга. Права и обавезе, у правном смислу, скоро и да не постоје за време трајања брака, већ свој највећи дом ...

                                               

Солидарност

За чланак о пољском независном синдикату, погледајте Солидарност. Солидарност је појам који се најчешће односи на повезаност и узајамну сарадњу или помоћ између појединаца, група као и већих скупина, посебно у условима појаве тешких животних ситу ...

                                               

Социјалистичка интернационала

Социјалистичка интернационала је светска организација политичких партија социјалдемократа, лабуриста и демократских социјалиста. Име јој води порекло из Друге интернационале, која је формирана 1889. године и распала се пред Први светски рат, 1914 ...

                                               

Socijalna ekonomija

Socijalna ekonomija ili socioekonomija je ekonomija koju čini veliki diverzitet preduzeća i organizacija, kao što su zadružni kooperanti, uzajamna društva, asocijacije, fondacije, društvena preduzeća i paritarne institucije - koji dele iste vredn ...

                                               

Спонзоруша

Спонзоруша је назив за жене-пратиље, које финансијски зависе од спонзора, то јест од добростојећег мушкарца, који за узврат плаћа њено издржавање као што су гардероба, путовања и слично, што сама финансијски не би могла. Друштвени положај спонзор ...

                                               

Српски сроднички односи

Српски сроднички односи проистичу из сродства и српски језик је врло богат речима када су у питању родбински односи. Неки термини се не могу наћи и превести у једној речи на многе друге језике, укључујући и друге словенске језике.

                                               

Српско-финско друштво

Српско-финско друштво настало је с циљем развијања културних веза између финског и српског народа, и јачања пријатељства и сарадње између њих. Зарад остваривања ових циљева Друштво организује курсеве српског језика, предавања, изложбе, културне и ...

                                               

Стваралачки морал

Оваква моралност доводи до успостављања нових институција, сузбијања постојећих ограничења и потенцирања индивидуалности и стваралаштва код сваког појединца. Везује се за појаву нових покрета, као што су авангарда и рок култура.

                                               

Сублимација (психијатрија)

Сублимација је несвесни одбрамбени механизам мењања социјално неприхватљивих инстинктивних и примарних нагона у друштвено прихватљиве активности, односно, по Фројду, редирекција сексуалне жеље ка "вишим циљевима". Енергија ослобођена појавом секс ...

                                               

Супервизија

Супервизија је интеракцијски процес у којем један искусни и едуковани стручњак преузима одговорност да ради са другим стручњаком како би се постигли одговарајући лични, професионални и методскоорганизациони стандарди у раду са клијентима. То је в ...

                                               

Супруг

Супруг или муж је мушки супружник у браку. Његов партнер је супруга осим у случајевима истополних бракова. У већини случајева има само једну жену док се у неким културама јављају полигамистички облици. За њега се подразумева да је глава породице ...

                                               

Супруга

Супруга или жена је израз за женског супружника, односно чланицу брачне заједнице. У већини случајева, жена је удата за мушкарца. У земљама које признају истополне бракове, њен брачни партнер може бити друга жена. Жена обично има једног мужа у мо ...

                                               

Тоталитаризам

Тоталитаризам је један од облика политичког поретка. Најједноставније речено, тоталитаризам је систем свеобухватне политичке владавине утемељене на идеолошкој манипулацији, терору и бруталности. Тоталитаризам тежи остварењу "тоталне моћи” кроз по ...

                                               

Традиционални морал

Овај тип моралности се, пре свега, везује за патријархална друштва, која се на пример у Србији могу наћи у руралним срединама. У оваквом друштву се строго поштује традиција, па је "домаћин" тај који води главну реч, први се позива на крсну славу ...

                                               

Туча

Туча је смишљена насилна радња са циљем да се успостави доминација над противничком страном. Туча се може односити на било који насилан конфликт, укључујући боксање, борилачке спортове и ратне активности. Борба је обично између супротстављених во ...

                                               

Узбуњивач

Узбуњивач, звиждач или дувач у пиштаљку израз је за храброг појединца који из високо моралних разлога одлучује да, уз ризик по сопствену каријеру, јавно проговори o незаконитим или неетичким делима надређених му појединаца. Индивидуалац је запосл ...

                                               

Утилитаристички морал

Утилитаристички или утилитарни морал је морал који се заснива на ставу да је иметак и сигурност који он пружа највалиднија мера вредности коју човек поседује.

                                               

Fikar

Fikar je u izraz u žiriji i označava intiman odnos koji je povremen i bez obavezivanja. Fikar se razlikuje od namorar po tome što namorar uključuje i vernost prema partneru - obično podrazumeva da se da neki oblik obećanja o tome. Razlikuju se i ...

                                               

Фила (племе)

Фила је старогрчки термин за племе или клан. У патријархалној структури старогрчког друштва, припадност матичној фили, односно племену, представљала је једно од основних идентитетских обележја, а припадници исте филе називали су се симфилети. У р ...

                                               

Хулиганство

Термин хулиганство се односи на упорно деструктивно, агресивно и злостављачко понашање. Такво понашање се обично повезује са спортским навијачима. Термин се такође односи на деструктивно понашање и вандализам уопште, често под утицајем алкохола и ...

                                               

Цивилизација

Цивилизација је свако комплексно друштво карактерисано урбаним развојем, друштвеном стратификацијом наметнутом од стране културне елите, симболичним системима комуникације, и перципираном одвојеношћу и доминацијом над животном средином. Речју цив ...

                                               

Цивилно друштво

Civilno društvo se može shvatiti kao "treći sektor" društva, koji se razlikuje od vlade ili ekonomije, a koji uključuje porodicu i privatnu sferu. Prema drugim autorima, "civilno društvo" se koristi u kontekstu 1) celine nevladinih organizacija i ...

                                               

Четврта интернационала

Четврта Интернационала је комунистичка међународна организација која се састојала од троцкиста, следбеника Лава Троцког, а чији је циљ био да помогне светској радничкој класи да успостави социјалистички поредак. Четврта Интернационала је у истори ...

                                               

Џентлмен

Реч џентлмен означава човека који је лепо васпитан, има лепе манире и пристојно понашање. Ова реч користила се, пре свега, за људе који су се понашали у складу са одређеним правилима и који су поштовали бонтон. Када желимо да опишемо џентлмена, о ...

                                               

Agensi socijalizacije

Agensi ili posrednici socijalizacije su pojedinci, grupe ili institucije u čijim okvirima se odigravaju procesi značajni za socijalizaciju. Pojam socijalizacija odnosi se na proces tokom kog se uči kultura odredenog društva u okviru kog pojedinac ...

                                               

Društvene nauke

Društvene nauke proučavaju razne aspekte socijalnog života društva ili pojedinca, primenom naučnih metodologija. Društvene nauke obuhvataju antropologiju, komunikologiju, ekonomiju, antropogeografiju, istoriju, politologiju, psihologiju i sociolo ...

                                               

Evakuacija

Evakuacija je plansko, organizovano i privremeno premeštanje ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica sa ugrožene teritorije na teritoriju odredenu Planom zaštite i spasavanja u ...

                                               

Javna kampanja civilnog društva

Javna kampanja civilnog društva ima za cilj mobilizaciju podrške gradana i koristiti alate demokratskog društva poput lobiranja u cilju postizanja društvene promene. Javna kampanja civilnog društva može imati lokalne, nacionalne ili medunarodne c ...

                                               

Kohabitacija

Kohabitacija je pojam koji se odnosi na dogovor dve osobe koje nisu u srodničkim odnosima da žive zajedno, često kao deo emotivne ili seksualne veze. U politici, stanje vlasti do koga dolazi kada predsednik i premijer nisu iz iste političke stran ...

                                               

Mekdonaldizacija

Mekdonaldizacija je termin koji je prvi put upotrebio sociolog Džordž Ricer u svojoj knjizi "Mekdonaldizacija društva” iz 1993. godine. Pojam definiše kao proces u kome društvo usvaja karakteristike restorana brze hrane. Mekdonaldizacija je rekon ...

                                               

Rodbinsko srodstvo

Rodbinska srodstva su predmet interesovanja velikog broja ljudi. Posebno su zainteresovani oni koji se bave pravljenjem porodičnih stabala svojih ili drugih familija bilo da sami kreiraju njegov izgled bilo da koriste komercijalni on-line program ...

                                               

Ruski oligarsi

Ljudi sa engleskog govornog područja su pozajmili izraz ruski oligarsi sa ruskog govornog područja da objasne ogromno, brzo stečeno bogatstvo nekih biznismena bivše Sovjetske republike tokom privatizacije u Rusiji nakon raspuštanja Sovjetskog sav ...

                                               

Племе

Племе је вишезначни појам, који у зависности од контекста употребе може означавати различите врсте људских заједница. У савременом друштву постоје две основне врсте племена. У прву групу спадају етничка племена, која припадају домородачком станов ...

                                               

Zaštita na radu

Zaštita na radu je skup mera koje se sprovode radi sprečavanja uticaja štetnih faktora radnog procesa ili radnog okoliša na zdravstveno stanje radnika. Zaštita na radu je sastavni deo zdravstvene zaštite radno aktivnih ljudi. Štetni faktori mogu ...

                                               

Портал: Биологија

                                               

Адамова јабучица

Адамова јабучица означава спољашње испупчење штитасте хрскавице гркљана, односну "избочену" хрскавицу у грлу на улазу у душник. Латински назив је potut Adami што дословно значи Адамова јабука. Разлог због којег је јабучица која нам поиграва под г ...

                                               

Адаптабилност

Адаптабилност је способност адаптације или прилагодљивост живих организама, што доводи до повећавања шанси за одржавање живота и продужење врсте у конкретној средини.

                                               

Адвентивни орган

Адвентивни орган је орган развијен из било ког биљног дела, осим оног из кога се нормално развија онтогенезом. Адвентивни коренови су сви они који нису настали из радикуле, односно корена ембриона и његових бочних коренова. Адвентивни пупољци су ...

                                               

Аеробиологија

Аеробиологија је једна од биолошких наука која се бави проучавањем биолошког порекла честица у ваздуху, њиховим транспортом и међуделовањем. Аеробиолошка истраживања имају значај у медицини, пољопривреди, шумарству, климатологији и форензици.

                                               

Алохтоне врсте

Алохтоне врсте су врсте које су стране у одређеном географском подручју. Углавном до њиховог ширења долази антропогеним утицајем, и оне се – уколико одбегну – касније у новој средини неконтролисано или привремено рашире.

                                               

Анатомија биљака

Анатомија биљака је грана ботанике која проучава организацију ћелија, ткива и органа биљака. Биљке су, поред неких бактерија, једина жива бића способна да производе сопствену храну. Мајушне травчице и џиновско дрвеће повезује иста анатомија – има ...

                                               

Ареал

Ареал део је територије или акваторије у коме одређена популација/врста врши животне процесе. Облик и величина ареала су резултат како интеракције еколошких фактора са популацијом/врстом, тако и њеном филогенетском историјом. Границе ареала су у ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →