ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42                                               

Репрезентација

Репрезентација у теорији група је посебна врста хомоморфизма. Репрезентација D групе G у комплексном векторском простору H је подгрупа групе несингуларних линеарних оператора у H која је хомоморфан лик групе G.

                                               

Симетријски адаптиран базис

Симетријски адаптирани базис или стандардни базис у теорији група је базис у унитарном простору H у ком матрице унитарних редуцибилних репрезентација имају квазидијагонални облик. При разлагању редуцибилне репрезентације у симетријски адаптираном ...

                                               

Фуријеова трансформација

Фуријеова трансформација разлаже функцију времена у фреквенције које га чине, на сличан начин као што музички акорди могу бити изражени као фреквенције његових саставних нота.

                                               

Шурове леме

Шурове леме у теорији група су назив за две теореме везане за скупове иредуцибилних оператора који су основе теорије иредуцибилних репрезентација како група, тако и репрезентација других објеката у апстрактној алгебри. Теореме су добиле назив по ...

                                               

Furijeova analiza

U matematici, Furijeova analiza je proučavanje načina na koji se opšte funkcije mogu predstaviti ili aproksimirati sumama jednostavnijih trigonometrijskih funkcija. Furijeova analiza je izrasla iz proučavanja Furijeovog reda i nazvana je po Žozef ...

                                               

Математичка игра

Математичка игра је игра са више играча, чија правила, стратегије и исходи су дефинисани стриктним математичким параметрима. Често овакве игре имају проста правила која се слажу са проседуром, као што су Икс-Окс и Тачке и Кутије. Генерално, матем ...

                                               

Четири четворке

Четири четворке је математичка загонетка која тражи што једноставнији математички израз за сваки цео број почев од нуле, уз дозвољену употребу само уобичајених математичких симбола и четири цифре четири. Једна од варијација ове загонетке дозвољав ...

                                               

Božji algoritam

Božji algoritam je algoritam koji ima za cilj da reši odredeni problem u najmanjem mogućem broju poteza. Može se reći i da je to teorijski algoritam, uvek specifičan za dati problem. To se prvenstveno odnosi na rešavanje Rubikove kocke, ali i na ...

                                               

−1

U matematici, −1 je aditivno inverzna vrednost od 1. Drugim rečima, to je broj koji kad se doda na 1 daje element aditivne identičnosti, 0. On je negativni ceo broj veći od negativne dvojke i manji od 0. Negativna jedinica je povezana sa Ojlerovi ...

                                               

Имагинарна јединица

У математици, физици и инжињерству, имагинарна јединица се означава као i {\displaystyle i\ } или латинично j {\displaystyle j\,} или грчким словом Јота. Она дозвољава да се систем реалних бројева прошири на систем комплексних бројева, C. {\displ ...

                                               

Корен из 3

Квадратни корен из 3 је позитиван реалан број који, када се множи са собом, даје број 3. Тачније се назива главни квадратни корен из 3, да би се разликовао од негативног броја са истим својством. Означен је са √ 3. Квадратни корен из 3 је ирацион ...

                                               

Граф

Граф је апстрактни математички објекат, а цртеж који се састоји од тачака и линија је само геометријска представа графа. Међутим, уобичајено је да се таква слика назива графом. Па пошто је граф састављен из тачака и линија, које спајају по две та ...

                                               

Коначан аутомат

Коначни аутомат над коначном азбуком Σ се састоји од коначног скупа Q, који се назива скуп стања, скупа I ⊂ Q почетних стања, скупа F ⊂ Q завршних стања и скупа Δ ⊂ Q x Σ x Q који се назива релација прелаза. Коначни аутомат се записује као уређен ...

                                               

Теорија бројева

Теорија бројева је грана математике која се бави особинама бројева, посебно целих, као и ширих класа проблема који проистичу из ове студије. Израз аритметика се такође користи за теорију бројева. Ово је старији израз који више није популаран коли ...

                                               

Теорија графова

Теорија графова је област математике, веома заступљена и у информатици, чија је област истраживање особина графова. Неформално говорећи, графови су састављени од тачака, односно чворова, и линија међу њима, односно грана. Веома је честа употреба ...

                                               

Ојлеров идентитет

Ојлеров идентитет је у математици назив за формулу: e i φ = cos ⁡ φ + i sin ⁡ φ {\displaystyle e^{\mathrm {i} \varphi }=\cos {\varphi }+\mathrm {i} \sin {\varphi }} која представља везу између тригонометријских функција и комплексних бројева. Бро ...

                                               

Теорема

Теорема је идеја чија се истинитост може доказати принципима дедуктивног закључивања. Разликује се од аксиома по томе што се њена истинитост може утврдити и за то служи поступак доказивања, односно извођења доказа. Лема је теорема која је међукор ...

                                               

1 + 1 + 1 + 1 +.

У математици, 1 + 1 + 1 + 1 +, написано и као ∑ n = 1 ∞ n 0 {\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }n^{0}}, ∑ n = 1 ∞ 1 n {\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }1^{n}}, или једноставно ∑ n = 1 ∞ 1 {\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }1}, је дивергентни р ...

                                               

1 − 2 + 3 − 4 + · · ·

1 − 2 + 3 − 4 + је бесконачан ред у математици, који обухвата узастопне природне бројеве са наизменичним знацима. Сума првих m {\displaystyle m} чланова реда може да се напише као: 1 − 2 + 3 − 4 + ⋯ + m − 1 m − 1 = ∑ n = 1 m n − 1 n − 1. {\displa ...

                                               

Грандијеви редови

У математици, бесконачан ред 1 − 1 + 1 − 1 + ⋯ {\displaystyle 1-1+1-1+\dotsb }, написан и као ∑ n = 0 ∞ − 1 n {\displaystyle \sum _{n=0}^{\infty }-1^{n}}

                                               

Де Мереов парадокс

Теорија вероватноће представља грану математике која се бави "случајним процесима и догађајима у природи. Ова теорија вуче корене из посматрања коцкарских игара са почетка 17. века. Де Меро је био коцкар који је посматрао популарну игру бацања тр ...

                                               

Парадокс Бертрандове кутије

Парадокс Бердрандове кутије је класичан парадокс елементарне теорије вероватноће. Први пут је постављен од стране Јосипа Бертранда у његовом Калкус дес пробабилитес, објављеном 1889. године. Постоје три кутије: кутија садржи два златна новчића, к ...

                                               

САС (софтвер)

САС је софтвер направљен од стране САС института за напредну аналитику. САС је развијaн нa Универзитету Северне Каролине од 1966. до 1976. године, када je САС Институт укључен. САС наставља даљи развој током 1980-их и 1990-их са додатком нових ст ...

                                               

Erable

Првобитно назван ALGB 1993., је развијен од стране француског математичара Bernard Parisse за HP 48SX. Временом, систем је интегрисан са доста функционалности из другог математичког паковања за HP 48 серије, ALG48 од стране Mika Heiskanen и Claud ...

                                               

Geogebra

GeoGebra je aplikacija sa osobinama interaktivne geometrije, algebre i računa, namenjena profesorima i studentima. Većina delova GeoGebre je besplatan softver. GeoGebra je napisana u objektno-orijentisanom jeziku Java i dostupna je za mnoge platf ...

                                               

LaTeX2HTML

LaTeX2HTML је конвертер писан у Perl који конвертује LaTeX документа HTML. На тај начин, на пример, научни радови-првенствено за штампање-се могу ставити на вебу за онлајн гледање. Лиценциран је под GNU GPL верзија 2. CVS понуда за LaTeX2HTML са ...

                                               

Mathematica

Mathematica је програм за симболичко математичко рачунање, некад називан и програм за рачунарску алгебру, коришћен у пољима науке, инжењерства, математике и рачунања. Творац овог програма је Стивен Волфрам, на развоју програма ради Wolfram Resear ...

                                               

Microsoft Mathematics

Microsoft Mathematics бесплатан је образовни програм за Microsoft Windows који помаже кориснику приликом решавања математичких задатака. Направила га је компанија Мicrosoft, а намењен је ученицима као алатка за учење. Microsoft Math је 2008. осво ...

                                               

SageMath

SageMath је математички софтвер са функцијама које покривају многе аспекте математике, укључујући алгебре, комбинаторике, нумеричке математике, теорије бројева, и инфинитезимални рачун. Прва верзија SageMath је пуштен на слободу 24. фебруара 2005 ...

                                               

Xcas

Xcas је кориснички интерфејс у Giac, слободан, основни рачунарски алгебарски систем за Windows, Mac OS X и Linux/Unix. Giac се може користити директно унутар другог C++ програма. Xcas/Giac је пројекат отвореног кода развијен од стране Bernard Par ...

                                               

Механика

Механика је најстарија и највећа од основних грана физике. Механика проучава најједноставније облике кретања материје или промене положаја материјалних тела у простору зависно о времену. Промене положаја тела последица је неког спољашњег узрока и ...

                                               

Аеростатика

Аеростатика је област физике која се бави проучавањем гасова који се не крећу. Она је део једне шире дисциплине која се зове статика флуида. Уколико се гас креће или се тело у гасу креће тада се то изучава у аеродинамици. Основне величине од инте ...

                                               

Анласер

Анласер, електропокретач или електростартер је електромотор намењен за покретање мотора са унутрашњим сагоревањем. Најчешће, анласер покреће мотор преко зупчаника који се налази на замајцу. Да би му се продужио радни век, није стално узупчен са з ...

                                               

Атвудова машина

Атвудова машина апаратура је коју је измислио 1784. године енглески математичар Џорџ Атвуд. Уређај служи за верификацију класичних формулација механике са константним убрзањем. Oглед са Атвудовом машином се често изводи у школама и факултетима. О ...

                                               

Блок мотора

Блок мотора је конструкција која садржи цилиндре и остале делове мотора са унутрашњим сагоревањем. На почетку развоја аутомобилског мотора, блок мотора састојао се само од цилиндарског блока, причвршћеног на кућиште радилице. Модерни блокови мото ...

                                               

Вектор положаја

Вектор положаја или радијус вектор је вектор који одређује положај материјалне тачке, честице, или тела у простору. Вектор положаја свој почетак увек има у координатном почетку, што за остале векторе није случај, а крај у тачки положаја материјал ...

                                               

Вектор помераја

Вектор помераја јесте разлика између вектора крајњег положаја и вектора почетног положаја материјалне тачке, честице, или тела у простору. За разлику од вектора помераја који је векторска величина, померај је скаларна величина и представља најкра ...

                                               

Виртуална и стварна померања

У систему материјалних тачака је положај сваке тачке у систему одређен вектором положаја r i. Стварно померање тачке Mi је промена положаја тачке за d r = v dt, услед елементарног прираштаја времена. Виртуално померање је замишљено, чисто геометр ...

                                               

Еластични подметач

Еластични подметач је подметач направљен од еластичног материјала, најчешће у виду челичног прстена прорезаног на једном месту чији су крајеви разврнути тако да нису у истој равни. Користи се приликом спајања предмета шрафом, са наменом да притис ...

                                               

Идеалне и неидеалне везе

Систем N материјалних тачака се креће под дејством идеалних веза ако је укупан елементарни рад свих реакција веза на виртуалним померањима свих тачака система једнак нули, тј. δ A R = ∑ i = 1 N R → i ∙ δ r → i = 0 {\displaystyle \delta \ A^{R}=\s ...

                                               

Импулс

У класичној механици импулс, је производ масе тела и његове брзине. Означава се са p. У општем случају импулс неког тела концептуално се може схватити као настојање тог тела да настави кретање у истом правцу и смеру, уколико на њега не делује нек ...

                                               

Инерцијални систем референције

Инерцијални систем референције или инерцијални референтни систем је референтни систем који време и простор описује као хомогене, изотропне и временски независне. Физички закони имају исти облик у свим инерцијалним системима. У кинематици, инерциј ...

                                               

Кориолисов ефекат

Кориолисов ефекат је појава закривљења праволинијске путање објекта који се креће у ротирајућем координатном систему. Ефекат је добио име по Гаспару-Густаву Кориолису, Француском научнику, који је појаву описао 1835. године, математички обрађујућ ...

                                               

Кретање

Кретање је промена положаја неког тела у односу на неко друго тело. Кретање је главна особина материје и сва материја у природи се налази у сталном кретању. Кретање се математички описује у смислу помераја, растојања, брзине и убрзања. Кретање те ...

                                               

Материјална тачка

Материјална тачка је идеализован модел за проучавање особина тела у мировању и кретању у физици када се математичкој тачки додаје још и особина масе, односно таква тачка има инерцију и делује гравитационом силом. Оваква идеализација је могућа ако ...

                                               

Механика контакта

Механика контакта се бави рачунањем еластичних, високоеластичних или пластичних тијела при статичном или динамичном контакту. Механика контакта је основа машинства, неопходна за дизајн сигурних и енергетски штедљивих машинских постројења. Од инте ...

                                               

Механичка енергија

Механичка енергија је збир потенцијалне и кинетичке енергије. То је енергија повезана са кретањем и позицијом објекта. Принцип претварања механичке енергије тврди да изолирани систем који је само субјекат конзервативним снагама има константну мех ...

                                               

Механички рад

Рад у физици је пренос енергије из једног система у други. Овај пренос се у класичној механици врши деловањем силе дуж неког пута. Рад је у ствари једнак производу силе и пређеног пута, ако сила делује у правцу померања тела. У пољу конзервативне ...

                                               

Момент силе

Момент силе или обртни момент је величина у механици обртног кретања која је аналогна улози силе код праволинијског кретања. При дејству силе, момент силе изазива обртно кретање тела. Интензитет момента силе је једнак производу силе и њеног најкр ...

                                               

Нормална сила

Нормална сила је сила која се јавља при додиру тела са подлогом. Нормална сила делује у правцу ортогоналном на подлогу, а усмерена је од подлоге ка телу. Укупна контактна сила се разлаже на нормалну и тангенцијалну силу. Нормална сила представља ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →