ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46                                               

Теорија комплексности

Грана теорије израчунљивости у рачунарству, рачунарска теорија комплексности описује скалабилност алгоритама, и инхерентну тешкоћу у изналажењу скалабилних алгоритама за специфичне рачунарске проблеме. Другим речима, теорија комплексности одговар ...

                                               

Тјурингова машина

Тјурингова машина је апстрактна "машина" која манипулише симболе на пољу траке према табели правила; тачније, то је математички модел који дефинише такав уређај. Упркос једноставности модела, било који рачунарски алгоритам, Тјурингова машина може ...

                                               

Формалне методе

У рачунарству, посебно софтверском инжењерству и хардверском инжењерству, формалне методе су посебна врста математички заснованих техника за спецификацију, развој и верификацију софтвера и хардвера система. Употреба формалних метода за софтверски ...

                                               

Hemijski računar

Hemijski računar, takode nazvan reakciono-difuzioni računar, BZ računar ili "goware" računar je nekonvencionalan računar zasnovan na polu čvrstoj hemijskoj "supi" gde su podaci skladišteni pomoću različito koncentrovanih hemikalija. Izračunavanja ...

                                               

Тригонометрија

                                               

Ал-Батани

Ал-Батани је био астроном и математичар са југоистока Анадолије, рођен је у Харону у близину Урфе у Турској. Његов надимак ас-Саби говори да су његови преци били чланови секте Сабенс који су обожавали звезде, као њихов савременик са пореклом из и ...

                                               

Молиједијева формула

Молиједијева формула у Тригонометрији се некада, у старијим текстовима, односила на Молиједијеве једначине, названим по Карлу Молвеиду. То је скуп од две везе између страница и углова у троуглу, који може бити коришћен да се провере решења троугл ...

                                               

Решавање троугла

Решавање троугла значи налажење преосталих углова и страница када је дат минимум података. Основни елементи троугла су три угла и три странице, а минимум података, чине три од тих основних елемента, од којих је најмање један страница. Наиме, када ...

                                               

Синусоида

Графици функција облика y = A sin ⁡ ω x + ϕ {\displaystyle \ y=A\sin\omega x+\phi} такође се називају синусоидама које се добијају из претходне синусоиде једним померањем за -φ, деформације ω по оси х, и деформације А по оси у. При томе се број А ...

                                               

Хиперболична тригонометрија

Хиперболична тригонометрија има своју улогу у геометрији Лобачевског. Користи се за проучавање отпорности материјала, у електротехници, статичким прорачунима висећих мостова у грађевинарству и другим гранама науке. У математици се хиперболичне фу ...

                                               

Хипотенуза

Хипотенуза је најдужа страница правоуглог троугла, и налази се наспрам правог угла. Њену дужину могуће је одредити коришћењем Питагорине теореме, према којој је квадрат дужине хипотенузе једнак збиру квадрата дужина преостале две странице.

                                               

Тачне тригонометријске константе

                                               

Инволуција (математика)

Инволуциона трансформација је трансформација тачака у равни чија поновна примена даје идентичку трансформацију. Инволуциона трансформација се краће назива инволуција. Примери Поларна трансформација. Инверзија; Симетрија централна и осна;

                                               

Локално константна функција

У математици, функција f из тополошког простора A на скупу B се зове локално константна акко за свако a из A постоји сусед U од a, такав да је f константна за U. Свака константна функција је локално константна. Свака локално константна функција к ...

                                               

Примитивна рекурзивна функција

У теорији израчунљивости, примитивне рекурзивне функције су класе функција које су дефинисане користећи примитивну рекурзију и композицију као централне операције и представљају строги подскуп укупних µ-рекурзивних функција. Примитивне рекурзивне ...

                                               

Рационална функција

Рационална функција је количник два полинома. То је функција облика: f x = P x Q x {\displaystyle fx={\frac {Px}{Qx}}}, где су P x {\displaystyle Px} и Q x {\displaystyle Qx} полиноми. Другим речима, рационална функција је облика: f x = a 0 x n + ...

                                               

Z-трансформација

Док је Лапласова трансформација откривена крајем XVIII века, тачније 1799. године, Z-трансформација је уведена средином XX века, а своју примену у теорији дискретних сигнала и система нашла је крајем 50-их и почетком 60-их година прошлог века, че ...

                                               

Belgijska književnost

Belgija je višejezična zemlja, i stoga se belgijska književnost deli u dve glavne jezičke grane koje prate dva najistaknutija jezika u zemlji - holandski i francuski. Nemački je treći jezik u Belgiji i njime govori mala zajednica od oko 70.000 ne ...

                                               

Egipatska književnost

Egipatska književnost ima svoje početke u drevnom Egiptu i obuhvata neka je od najranijih poznatih književnih dela. Egipćani su bili prva kultura koja je razvila književnost kakva je poznata u današnje vreme, odnosno u vidu knjiga.

                                               

Азербејџанска књижевност

Азербејџанска књижевност односи се на књижевност на азерском језику, који је тренутно званичан језик у Републици Азербејџану и први је језик већине људи у иранској покрајини Ирански Азербејџан. Иако већина Азера живи у Ирану, модерна азерска књиж ...

                                               

Албанска књижевност

Албанска књижевност је књижевност писана на албанском језику. Овај појам се такође може односити и на литературу коју су написали Албанци или која је написана у Албанији. Иако је Албанија као званична држава формирана тек 1912. године на свеалбан ...

                                               

Бодлеризам

Бодлеризам је песничко осећање пркоса и револта, названо по француском песнику Шарлу Бодлеру, настало из доживљаја човекове заточености у свету бесмисла, ништавила и зла.

                                               

Hebrejska književnost

Hebrejska književnost se sastoji od drevnih, srednjovekovnih i modernih spisa na hebrejskom jeziku. To je jedan od primarnih oblika jevrejske književnosti, iako je bilo slučajeva da su književnost na hebrejskom pisali nejevreji. Hebrejska književ ...

                                               

Адинатон

Адинатон, неутер од грч. ἀδύνατος) - немогућ је стилска фигура у облику хиперболе доводена у тако екстремне границе како би приказивала потпуну немогућност: "Раније ће порасти брада на длану моје руке него што ће је он добити на образу.”

                                               

Аијелска пустара

Аијелска пустара, у свету Точка времена, гола, пуста и готово безводна је земља источно од Кичме света. Аијели је зову Трострука земља. Мало има посетилаца споља; Аијели сматрају да су у рату са свим другим народима и не дочекују странце добродош ...

                                               

Александринац

                                               

Алиса (јунакиња Керола)

Алиса је измишљени лик писца Луиса Керола. Као главна јунакиња, појављује се у романима Алиса у земљи чуда и Алиса с оне стране огледала.

                                               

Алфред и Емили

"Алфред и Емили" је роман британске књижевнице, добитнице Нобелове награде за књижевност, Дорис Лесинг. Кроз овај роман, који је објављен 2008, Лесинг истражује животе својих родитеља, а посебно утицај који је на њих имао Први светски рат.

                                               

Амерички богови

"Амерички богови ” је четврти прозни роман Нила Гејмана, првобитно објављен 2001. године. Мешавина је американе, фантастике, као и разних врста старих и нових митологија, а све се врти око мистериозног и ћутљивог протагонисте Сенке. Један од лико ...

                                               

Шервуд Андерсон

Шервуд Андерсон, 13. септембар 1876 - Колон, 8. март 1941) је био амерички књижевник. Побуњеник је против стандардизације живота у индустријској цивилизацији, о чему пише у романима "Син Виндија МекФерсона", "Људи на маршу", "Сиромашан белац" и, ...

                                               

Андоније Рафаил Епактит

У Србију стигао као "дошљак" грч. epaktit, како сам за себе каже, и стварао у време деспотa Стефана Лазаревића. Написао је "Похвалу кнезу Лазару" тј. "Слово о Светом кнезу Лазару" 1419/1420. године, највиши домет стила "плетеније словес", са рето ...

                                               

Апострофа

Апострофа усклична је стилска фигура. Појављује се када се говорник престаје обраћати публици и усмерава говор трећој страни, као што је супарнички парничар или нека друга особа, понекад одсутна са сцене. Често је прималац персонификовани апстрак ...

                                               

Арагорн I

Арагорн I је измишљени лик из романа Силмарилион и Господар прстенова чувеног енглеског писца Роналда Руела Толкина. Арагорн I био је познат као поглавар народа Дунедаина. Године 1974. Трећег Доба Северно Краљевство Дунедаина унуштава вештац-краљ ...

                                               

Аристарх Тегејски

Аристарх Тегејски, је био хеленски књижевник из Тегеје савременик Софоклов и Еурипидов. Према Суиди живео је преко сто година. Написао је седамдесет трагедија и двапут победио у драмским надметањима. Плаут спомиње његову трагедију Ахилеј, коју је ...

                                               

Артур и Џорџ

"Артур и Џорџ" је десети роман британског писца Џулијана Барнса објављен за енглеско тржиште 7. јула 2005. године. Књигу је 2006. године на српском тржишту објавила издавачка кућа "Геопоетика".

                                               

Аутобиографија

Аутобиографија је биографија која се пише у првом лицу. Посебан облик аутобиографије су мемоари, где се нагласак не ставља на чињенице колико на успомене, сећања и емоције.

                                               

Бајка

Бајка је посебна књижевна врста, која може бити народна, усмена творевина или ауторска, уметничка. Назив бајка долази од речи бајати - чарати, лечити бољку тајанственим речима. У већини бајки између природног и натприродног, стварног и измишљеног ...

                                               

Бајо Пивљанин и бег Љубовић

Пјесма почиње писмом "књигом" бега Љубовића Бају Пивљанину у којој га оптужује да му је убио брата и заклиње се да ће га осветити. Бајо нуди на то у своме писму помирење бегу и велику одштету. Бег прихвата у идућем писму, али само под изузетно по ...

                                               

Балрог

Балрог је демон из Толкинове збирке легенди. "Балрог" је високо, претеће биће у облику човека, које контролише ватру и сенку. Од оружја користи запаљени мач и бич. Он изазива велики страх како у непријатељима тако и у пријатељима и може се обавит ...

                                               

Бановић Страхиња

Бановић Страхиња је песма српске епске народне поезије. Основни мотив песме заснован је на контрасту између традиционалног и људског. Страхиња ослобађа заробљеног дервиша као часног противника, међу њима нема мржње нити зле крви. Дело афирмише хе ...

                                               

Едгар Рајс Бароуз

Едгар Рајс Бароуз био је амерички књижевник, најпознатији по стварању хероја из џунгле – Тарзана, и марсовског авантуристе Џона Картера, мада је написао и велики број дела у разним жанровима.

                                               

Басна

Басна је кратка прича у прози или стиховима у којој главну улогу имају животиње, приказане са људским особинама; говором, карактерним особинама, склоностима, тежњама и сл, тако да се алегорички цртају односи међу људима, изругују људске слабости ...

                                               

Бедни људи

Бедни људи је први роман Фјодора Михајловича Достојевског, познат и под именом "Јадни људи". Први пут је објављен 1846. године у часопису "Петроградски зборник". Достојевски је Бедне људе писао преко девет месеци. Ово је први роман Достојевског. ...

                                               

Остап Бендер

Остап Бендер је главни јунак више сатиричних романа совјетских списатеља Иљфа и Петрова, међу којима су најзначајнији "Златно Теле" и "Дванаест столица". У данашњем времену, постао је симбол превртљивих особа, сумњивих бизнисмена, политичара и ра ...

                                               

Берлинско окно

Берлинско окно је роман Саше Илића. Објавила га је 2005. године Фабрика књига у оквиру едиције ДаниНоћ. Берлинско окно почиње цитатом Емануела Левинаса: Прошлост другог и, унеколико, историја човечанства у којој ја никад нисам суделовао, којој ни ...

                                               

Бесни Орландо

Бесни Орландо је италијански еп Лодовика Ариоста, који је извршио широки утицај на каснију културу. Прва верзија се појавила 1516. године мада песма није објављена у целости до 1532. године. Ова поема је својеврсни наставак раније поеме Матеа Бој ...

                                               

Бивши дечак

Бивши дечак је прва збирка песама Ивана В. Лалића, објављена у Загребу 1955. године. Припада једној од оних збирки које је Лалић редиговао и песме које је одлучио да остави, објавио под именом Време, ватре, вртови. Те песме касније нису више штам ...

                                               

Биљана платно белеше

Биљана платно белеше је народна песма из Вардарске Македоније. У Бугарској се сматра бугарском народном песмом, док се у Северној Македонији сматра македонском народном песмом. Ова песма представља и главну тему Десете Мокрањчеве руковети.

                                               

Бракови између зона три, четири и пет

"Бракови између зона три, четири и пет" је роман британске књижевнице, добитнице Нобелове награде за књижевност, Дорис Лесинг. Ово дело научне фантастике, објављено 1980, друго је од пет дела из серије романа "Канопус у Аргу". Радња овог романа г ...

                                               

Браћа (Менандар)

Браћа наслов је једне комедије грчкога песника Менандра, који је деловао у оквиру нове атичке комедије. Фрагмент овога комада сачуван је на папирусу.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →