ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7                                               

Сексологија

По дефиницији коју даје Опћа енциклопедија ЈЛЗ, сексологија је наука која се бави проучавањем сексуалности; истражује компоненте и манифестације људске сексуалности, полни нагон, еротичност, рад гениталних органа, начине задовољавања полног нагон ...

                                               

Кинсијева скала

Кинсијева скала користи се за бројевно означавање сексуалне оријентације код људи, од 0 до 6. Први пут ју је 1948. године објавио Алфред Кинси и други. Представљајући своју скалу, Кинси је забиљежио: Кинсијева скала изгледа овако:

                                               

Биолошка класификација

Таксономске категорије представљају нивое хијерархије у биолошким класификацијама, односно у таксономији. Овим апстрактним појмовима додељују се конкретна значења у виду имена неке групе организама, чиме је омогућено одређивање хијерархијске пози ...

                                               

Таксономија

Таксономија је биолошка дисциплина која се бави теоретским и практичним дефинисањем таксона, и додељивањем таксономских категорија одређеним таксонима. Име потиче од грчких речи tassein - класификовати, и nomos - закон, наука. У почетку таксономи ...

                                               

Морфологија (биологија)

Морфологија је биолошка општа наука о структури и облику организама. Тако можемо причати о морфологији биљака и морфологији животиња као јасно одвојеним дисциплинама. Можемо посматрати морфологију појединог организма, врсте, или неке више таксоно ...

                                               

Taksonomski rang

Taksonomski rang u biološkoj klasifikaciji je nivo u taksonomskoj hijerariji. Primeri taksonomskog ranga su vrsta, rod, porodica, i klasa. Svaki rang uključuje u sebi više manje opštih kategorija. Rang vrste, i specifikacija roda kojim vrsta prip ...

                                               

APG

APG је скраћеница од синтагме, којом се означава група аутора која је 1998. и 2003. године синтетски обрадила дотадашња знања у области филогеније скривеносеменица и објавила их у виду посебне класификационе схеме. Класификација APG је резултат м ...

                                               

Царство (биологија)

У биологији, царство је једна од таксономских категорија у хијерархијској класификацији организама. Термин је у науку увео Карл Лине 1735. године у првом издању дела Systema Naturæ, и дуго времена царство је било највиша таксономска категорија. О ...

                                               

Ред (биологија)

Ред је у биолошкој класификацији назив таксономске категорије која је хијерархијски изграђена из једне или више породица. Ред је таксономски ранг који се користи у класификацији организама и препознаје се номенклатурним кодовима. Остали добро поз ...

                                               

Саркодине

Тело саркодина је неправилног облика код најједноставније грађених врста, а код већине постоји скелетна љуштурица око тела нпр. фораминифере. Цитоплазма им је диференцирана на ектоплазму спољашњи слој и ендоплазму унутрашњи слој. Имају једно или ...

                                               

Klasa (biologija)

U biološkoj klasifikaciji, klasa je taksonomski rang. Drugi dobro poznati rangovi su život, domen, carstvo, razdeo/tip, red, porodica, rod, i vrsta. Klasa se u hijerarhiji nalazi iznad reda a ispod razdela u botaničkoj nomenklaturi, odnosno tipa ...

                                               

Систематика

Систематика или биолошка класификација је биолошка дисциплина која се бави проучавањем, разграничавањем, упоређивањем, хијерархијом и филогенијом организама. Она је саставни дио таксономије, која на темељу сличности и разлика категоризује и развр ...

                                               

Кључ (биологија)

Кључеви могу бити посебна дела или се налазити у склопу стручних књига или радова. Пратећи карактеристике врсте коју је потребно детерминисати, врши се избор између датих случаја који се увек дају алтернативно. Дакле један представља "тезу", а др ...

                                               

Род

Род може бити: Род филм, совјетски филм из 1981. било ко или шта са овим и/или сличним именом хот род, возило са посебно великим мотором род социологија гендер, друштвена категорија родбина, ближи или даљи сродници Род бог, створитељ света у слов ...

                                               

Социјална филозофија

Социјална филозофија је грана филозофије која се бави проучавањем социјалних аспеката људског живота. Социјална филозофија обухвата теме као што су: индивидуализам, слободна воља, ауторитет, идеологија, друштвене класе, експлоатација, друштвена м ...

                                               

Средњовековна филозофија

Средњовековна филозофија је филозофија која се развијала у областима Средоземља, Европе и Блиског истока током средњовековног периода. Овај појам обухвата хришћанску, исламску и јудејску филозофију. Средњовековна филозофија се развила из потребе ...

                                               

Филозофија

Филозофија је наука која се бави општим и темељним проблемима у вези са стварношћу, постојањем, знањем, вредностима, разумом, умом и језиком. Лексикон страних речи и израза дефинише филозофију као "мудрост, научни рад на изграђивању општег поглед ...

                                               

Egzistencijalizam

Egzistencijalizam je filozofski pravac koji se bavi problemom ljudske egzistencije, odnosno njenim poljuljanim temeljima budući da se javlja nakon Prvog svetskog rata. Temeljna teza egzistencijalista jeste "Egzistencija prethodi esenciji". Osim f ...

                                               

Смисао живота

Смисао живота или одговор на питање "У чему је смисао живота” односи се на значај живљења или постојања уопште. Многа сродна питања укључују: "Зашто смо овде?”, "Шта је живот?” или "Која је сврха постојања?”. Постоји велики број предложених одгов ...

                                               

Суштина

Бит, суштина или есенција, основно је својство неког бића или појаве којим се могу објаснити разна посебна и сложена појавна збивања. Бит је оно по чему нешто јесте баш што јесте; природа ствари, односно, оно без чега она не би могла бити оно што ...

                                               

Исламска филозофија

Исламска филозофија је филозофија која полази од исламских верских догми, односно од објављених истина вере, као својих претпоставки. Исламска филозофија се понајвише бави човековим односом с Богом, односом вере и ума, питањима слободе воље, пред ...

                                               

Биће

Биће је филозофски појам који означава оно што јесте. Све стварно и ништа нестварно спада у домен бића. Појам бића понекад означава и индивидуално постојање. Промишљање бића има средишње место у западној филозофији од Парменида до Хајдегера. Наук ...

                                               

Природна филозофија

Природна филозофија или филозофија природе представља филозофско истраживање природе и физичког универзума које је било доминантан облик истраживања до развоја савремене науке. Сматра се да је природна филозофија претеча природних наука. Почев од ...

                                               

Кинеска филозофија

Кинеска филозофија развијала се кроз четири периода: класични, неодаоистички и будистички, неокофуцијански и савремени. У класичном периоду, главни концепти су се заснивали на појмовима дао, де, жен, ји и космичким елементима јин и јанг. Свака шк ...

                                               

Античка филозофија

Античка филозофија обухвата филозофска мишљења и системе који су се развили на широком медитеранском простору прожетом античком грчком и римском културом у периоду од 7. века старе ере до пропасти античког света почетком 6. века нове ере. Култура ...

                                               

Филозофија историје

Филозофија историје је филозофска студија људске историје и покушаја њеног биљежења и интерпретације. Историја у већини модерних европских језика има два примарна значења. Прво се односи на временски ограничену прогресију историјских дешавања, ди ...

                                               

Концепт

Концепт је тежња одржавања одређене позиције, значење ријечи у одређеном контексту, апстраховање реалности у нашим мислима, као и њено симболично представљање. Ријечи које су синоними заговарају исти концепт. Када кажемо за двије реченице да су с ...

                                               

Концепти нације

Три су могућа говора и концепта о нацији настала у XX веку. Условно говорећи то је германско, романско и словенско разумевање овог појма. Романски концепт нацију разумева као свакодневни плебисцит. У германском контексту националну припадност одр ...

                                               

Концепт решења

У теорији игара, концепт решења је формално правило за предвиђање тока игре. Ова предвиђања се зову "решења", и описују које стратегије ће усвојити играчи, а онда предвиђају резултат игре. Највише коришћени концепти решења су еквилибријум концепа ...

                                               

Опште добро

Опште добро у филозофији, економији и политичким наукама односи се на оно што је заједничко и корисно за све или већину чланова одређене заједнице, или алтернативно, оно што се постиже грађанским колективним делима и активним учешћем у политици и ...

                                               

Бошњачки концепт унитарне Босне

Бошњачки концепт унитарне Босне је посебан етнополитички концепт, који заговарају поједине странке и организације етничких Бошњака, а огледа се у залагању за увођење политичког унитаризма у Босни и Херцеговини. Овај концепт тежи рушењу постојећег ...

                                               

Концепт-арт

Концепт-арт представља форму илустрације која се користи за преношење идеја у области филма, видео-игара, анимације, стрипа или других медија, пре реализације крајњег производа. Обично се односи на илустрације фиктивних светова на основу којих се ...

                                               

Приватна својина

Приватна својина је власништво имовине од стране појединца или корпорације. У системима који препознају и признају приватну својину власник има одређена имовинска права и постоји правни систем заштите и ограничења кориштења приватне својине. За к ...

                                               

Једна Кина

Концепт Једне Кине има различита тумачења. Народна Република Кина слиједи "Принцип Једне Кине”. Република Кина подијељена је око концепта. Двије главне политике странке у земљи имају различито схватање концепта. Куоминтанг подржава концепт "Једна ...

                                               

Фуксов концепт

Леонард Фукс, немачки лекар и ботаничар, објавиo је 1542. године De Historia Stirpium Commentarii. Фукс износи концепт ботаничке баште који је готово неизмењен до данас а заснива се на пет обавезних елемената: Hortus pictus florilegium, колекција ...

                                               

Филозофија науке

Филозофија науке је грана филозофије чији је задатак критичко испитивање и анализа науке, њених метода и крајњих резултата. Један огранак филозофије науке, методологија науке, је уско везана за теорију сазнања. Истражује методе путем којих наука ...

                                               

Нетеизам

Нетеизам и нонтеизам су изрази којима се описују различита схватања која представљају одсуство или одбацивање теизма, односно неверовање у личност Бога или више богова. Она укључују различите и понекад међусобно супротстављене концепције. Најчешћ ...

                                               

Samoupravljanje

Samoupravljanje ili samouprava koncept je koji nalaže upravljanje društva samim sobom, bez spoljašnje prinude. Ideju samouprave su prihvatile mnoge političke tradicije i društveni pokreti. U komunizmu se ideja samouprave zastupljena u komunizmu s ...

                                               

Kategorija (matematika)

U matematici, kategorija je kolekcija "objekata” koji su povezani "strelicama”. Kategorija ima dva osnovna svojstva: sposobnost asocijativnog sastavljanja strelica i postojanje strelice identiteta za svaki objekata. Jednostavni primer je kategori ...

                                               

Шаховске категорије

Категорије су идући од најслабије ка најјачој: 3. категорија ванкатегорник 1. категорија мајстор 4. категорија мајсторски кандидат 2. категорија Категорије се не уписују у турнирске табеле на турнирима који се рејтингују. Страном играчу који игра ...

                                               

Тениски турнири WTA IV категорије

Тениски турнири WTA IV категорије су женски турнири у организацији Женске тениске асоцијације, познатија као WTA, која је због спонзора од 2005. године променила назив у The Sony Ericsson WTA Tour. Турнири ове катагорије имају наградни фонд од 14 ...

                                               

Теорија категорија

Теорија категорија се користи да формализује математику и њене концепте као колекције објеката и стрелица. Теорија категорија може да се користи да формализује већ постојеће теорије на вишем нивоу апстракције као што су теорија скупова, теорија п ...

                                               

Црвена листа IUCN

IUCN је поставио критеријуме за процјену угрожености, а сви процјењени таксони сврставају се у једну од сљедећих категорија: EW - таксон ишчезао у природи енгл. Extinct in the wild VU - рањиви таксон енгл. Vulnerable NT - скоро угрожени таксон ен ...

                                               

Берова теорема о категорији

Берова теорема о категорији је важан став у општој топологији и функционалној анализи. Она описује просторе који су у извесном смислу "довољно велики" да омогућавају одређене граничне процесе. Конкретно, у једном од основних облика, теорема тврди ...

                                               

Бокс

Бокс или "племенита вештина” је борилачка вештина и спорт у којем два учесника сличне масе ударају један другог својим песницама у току серије троминутних интервала који се зову рунде. И у аматерском и у професионалном боксу такмичари, који се на ...

                                               

Статус угрожености

Статус угрожености одређене врсте се користи као показивач могућности да та врста постане изумрла у скоријој или даљој будућности. При процјењивању статуса угрожености одређене врсте разматрају се многи чиниоци: поред простог пребројавања преоста ...

                                               

Говедина

Говедина је назив за месо добијено од говеда, нарочито од краве. Говедина је месо добијено од 14 до 16 месеци старог говеда које је тешко од 450 до 500 килограма. Месо млађих говеда се назива јунетина, а још млађих телетина. Говедина спада у црве ...

                                               

DMOZ

Пројекат отвореног директоријума, такође познат и као Dmoz, јесте бесплатни вишејезични директоријум линкова са свих страна света. Власништво је Нетскејпа, али створила га је и одржава га заједница уредника добровољаца. ОДП користи хијерархијску ...

                                               

Вечити дерби

Вечити дерби, познат и као Београдски дерби, утакмица је између великих градских ривала, Црвене звезде и Партизана, два највећа и најпопуларнија спортска друштва у Србији. Ривалство је присутно у више различитих спортова, али најинтензивније утак ...

                                               

Kategorija trudnoće

Kategorija trudnoće leka je procena rizika od povrede fetusa usled upotrebe leka, ako ga koriste majke tokom trudnoće. Ona ne obuhvata rizike od farmaceutskih agenasa ili njihovih metablita u majčinom mleku. Za svaki lek postoje specifične inform ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →