ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 83                                               

Generator vremenske baze

Generator vremeske baze proizvodi testerasti napon kojim upravljaju impulsi za sinhronizaciju. Isto tako,važno je napomenuti da generator vremenske baze obično proizvodi testerasti napon koji je u cjelini pozitivan. Ovakav testerasti napon se dal ...

                                               

Генератор сигнала

Генератор сигнала је електронски инструмент који је у стању да производи излазне напоне разних облика. Користи се за дизајнирање, тестирање и поправке електронских уређаја.

                                               

Гилбертов ћелијски мјешач

Гилбертов ћелијски мјешач је диференцијални појачавач који управља са балансираном прекидачком ћелијом. Диференцијални улазни дио обезбјеђује појачање и побољшава однос сигнал/шум и перформансе система. Користи се за мијешање сигнала у колима рад ...

                                               

Говорни аутомат

Говорни аутомати представљају решење рачунарске телефоније које омогућује корисницима да путем телефона гласом или преко телефонске тастатуре приступе великој количини информација или да иницирају одређене радње. Информације које се дају могу бит ...

                                               

Демодулатор

Демодулатор је електронски уређај који издваја користан сигнал информације из модулисаног сигнала високе фреквенције. Да би се сигнал информације пренио кроз медијум, он је у модулатору комбинован са носиоцем, обично више фреквенције. На пријемно ...

                                               

Демодулација

Демодулација је процес у којем се корисни сигнал информације издваја из носећег сигнала више фреквенције. Сам процес врши уређај по имену демодулатор. Начин демодулације зависи од начина на који је извршена модулација.

                                               

Дигитални сигнал

Дигитални сигнал је у електроници ниво напона или струје чија се вриједност може мијењати само у одређеном ограниченом броју стања или корака. Амплитуда сигнала може имати само неки ограничени број вриједности, за разлику од аналогног сигнала. Пр ...

                                               

Дискретизација

Дискретизација или одабирање је у свету електротехнике принцип конверзије аналогног у дигитални сигнал. Међутим, дискретизација сама по себи не представља аналогно-дигиталну конверзију, већ само један део исте. Простије дефинисана, дискретизација ...

                                               

Дуплекс комуникација

Дуплекс комуникација или двосмјерна комуникација је врста комуникације у којој се информације преносе у оба смјера истовремено. Примјер дуплекс комуникације је телефон, гдје оба саговорника могу да причају и слушају у исто вријеме.

                                               

E-papir

Elektronski papir predstavlja tehnologiju proizvodnje specijalnih displeja dizajniranih tako da oponašaju mastilo na papiru. Za razliku od konvencionalnih flet panel dispeja, koji koriste pozadinsko osvetljenje da bi osvetlili pojedine piksele i ...

                                               

Електрични гријач

Електрични гријач је уређај који претвара електричну у топлотну енергију. Посебно је израђен тако да се загријава до оптималне температуре за рад и преноси топлоту на своје окружење. Као претварачи енергије, гријачи имају 100% искористивост, зато ...

                                               

Електрични проводник

} Електрични проводник или проводник електрично је проводна материја, то јест материја кроз коју електрична струја може континуирано да тече. Електричним проводником се сматра материја којој је електрична проводност већа од приближно 10 7 S/m. Ел ...

                                               

Електромагнет

Електромагнет је магнет код кога је потребно напајање електричном струјом да би се одржало сопствено магнетно поље. То је једноставна направа која се састоји од намотаја електрички проводне жице око феромагнетског језгра. Обично се користи као ди ...

                                               

Електронска цијев

Електронска цијев је електронска компонента чији се рад заснива на кретању електрона кроз вакуум под дејством електростатичког поља између електрода. Постоје и електронске цијеви које су пуњене гасом под притиском, или користе електромагнетско по ...

                                               

Електронске компоненте

Електронске компоненте су основни електронски елементи са двије или више металних електрода или жица. Компоненте се повезују заједно, обично са жицама или на штампаној плочици да створе електрично коло са одређеном функцијом. Функција може бити п ...

                                               

Elektronski regulatori sa operacionim pojačavačima

Elektronski regulatori sa operacionim pojačavačima kao i svi drugi regulatori, su uredaji u kojima se vrši obrada signala iz mjernih pretvarača, čiji je rezultat signal upravljanja odredenih statičkih i dinamičkih karakteristika. Matematičke oper ...

                                               

Енергетска електроника

Енергетска електроника је део електронике примењен у електроенергетици. Уређаји енергетске електронике се користе за ефикасну конверзију, контролу и прилагођавање електричне снаге мењањем улазног облика напона у жељени облик напона. Она обухвата ...

                                               

Завојница

Електрична завојница електрични је проводник направљен од изоловане жице, смотане у спиралу или петљу, која је део струјног кола и многих електричних направа, која се стварајући магнетско поље, опире променама смера и јачине електричне струје, пр ...

                                               

Заштитни уређај диференцијалне струје

Заштитни уређај диференцијалне струје, је електрични уређај који искључује електрично коло када год открије постојање диференције електричне струје између долазних струја и повратног нултог вода. Таква несразмерност се дешава због отицања струје ...

                                               

Звучник

Звучник је електромагнетска, електростатичка или пиезоелектрична направа која претвара електричне сигнале у звучне таласе, супротно од микрофона. Најчешће је електромагнетског типа.

                                               

Зона просторног наелектрисања

Зона просторног наелектрисања је појам у полупроводничкој физици који се односи за изолаторски део у проводном допираном полупроводничком материјалу у коме се носиоци наелектрисања поништени процесом рекомбинације. Разумевање појма зоне просторно ...

                                               

Izolacioni pojačavači

Izolacioni pojačavači su sklopovi koji obezbjeduju električnu izolaciju odnosno predstavljaju zaštitnu barijeru u električnom kolu. Nazivaju se i galvanski odvojeni pojačavači. Oni se sastoje iz ulaznog i izlaznog pojačavača koji su fizički odvoj ...

                                               

Интегрисана кола серије 4000

Интегрисана кола 4000 је породица индустријских стандардних интегрисаних кола koja implementiraju различите логичке функције користећи CMOS енгл. Complementary Metal–Oxide–Semiconductor технологију, која је и дан данас у употреби. Уведени су од с ...

                                               

Ispitivač operacionih pojačavača

Ispitivač operacionih pojačavača ispituje ispravnost operacionih pojačavača, prije nego li ih upotrijebimo. Da bi realizovali uredaj za ispitivanje, potrebno nam je par kondenzatora i otpornika, zvučnik i izvor simetričnog napajanja. Operacioni p ...

                                               

Istorija elektronike

Istorija elektronike je dugačka. Elektronika se definiše kao "nauka i tehnologija provodenja elektriciteta u vakuumu, gasu, ili poluprovodniku, i uredajima baziranim na tome". Elektronsko inženjerstvo kao profesija je proisteklo iz tehnoloških po ...

                                               

Јединица напајања

Јединица напајања је најчешће електронски уређај који обезбеђује електричну енергију одговарајућих карактеристика електричном потрошачу. Сви електрични уређаји који садрже полупроводничку електронику захтевају једносмерни напон док је у кућним пр ...

                                               

Касетофон

Касетофон је механичко-електронски уређај за снимање и репродукцију звука или података који су снимљени на касету, на коју је навијена магнетна трака. Звук или подаци се спремају и читају помоћу посебних електромагнета на магнетну траку у касети. ...

                                               

Катодна цијев

Катодна цев посебна је врста електронске цеви у којој се електрони фокусирају и ударају у флуоресцентни застор, производећи видљиву тачку на екрану. Померањем тачке фокусирања на површини екрана, могуће је произвести слику сачињену од индивидуалн ...

                                               

Клистрон

Клистрон је специјална електронска цијев која се користи као осцилатор, појачавач, и умножавач фреквенција у области центиметарских и дециметарских таласа. Рад им се заснива на брзинској модулацији електрона. Дворезонаторски клистронски појачавач ...

                                               

Корачни мотор

Корачни мотор је врста електромотора без четкица који претвара дигиталне пулсеве струје у фиксне инкременте угаоног помјерања назване кораци. Ова врста мотора обезбјеђује прецизно позиционирање терета, а контрола мотора се врши директно рачунаром ...

                                               

ЛБ телефон

ЛБ телефони са локалном батеријом. Код фиксних телефона правило је да се напајање микротелефонске комбинације врши даљински из централе. Пошто струја у тзв локалној петљи треба да буде 24 мА, то је због подужног отпора бакарне жице ограничило уда ...

                                               

Litijum-jonska baterija

Litijum-jonska baterija pripada grupi punjivih baterija. U ovoj vrsti baterija tokom pražnjenja litijumovi joni kreću se od negativne elektrode ka pozitivnoj. Suprotan proces je prilikom punjenja baterije. Ova vrsta baterija služi se interkaliran ...

                                               

Логичка капија

Логичко коло је електронски склоп састављен од прекидачких елемената и има бар један улаз и бар један излаз. Оваква кола се користе за обављање рачуна у Буловој алгебри. Логичка кола се могу конструисати од вентила, релеја, диода или оптичких еле ...

                                               

Магнетофон

Магнетофон је електронски уређај за снимање и репродукцију звука који ради на принципу магнетизације траке. Први магнетофон је направио Данац Валдемар Поулсен 1898. године. Принцип рада је практично исти као и код каснијег касетофона.

                                               

Магнетрон

Магнетрон је електронска цијев велике снаге. Користи се као произвођач синусних осцилација врло високе фреквенције. У магнетрону се управљање електронима врши помоћу електричног и магнетског поља. Има различитих конструкција, али се данас углавно ...

                                               

Metod hidrauličke analogije

Metod elektronične hidrauličke analogije je najšire korišćena analogija za elektronski fluid u metalnom provodniku. Pošto je električna struja nevidljiva i procesi u elektronici se teško demonstriraju različite elektronične komponente su prikazan ...

                                               

Микроелектроника

Микроелектроника је грана електронике која се бави минијатуризацијом електронских елемената, склопова и система. Минијатуризација, међутим, није једина сврха микроелектронике, већ само средство које омогућује развој и производњу поузданих, квалит ...

                                               

Модулација

Модулација је процес у којем сигнал информације мијења други сигнал више фреквенције, такозвани носилац, да би се омогућио пренос. Носилац или носећа фреквенција је обично синусоидални талас створен у осцилатору. И носилац и сигнал информације се ...

                                               

Мултиметар

Мултиметар ер) је направа за вршење електричних мјерења, која се обично састоји од волтметра, омметра и амперметра у једном кућишту. Корисник може да одабере величину која ће се мјерити преко прекидача са више положаја. Уз то омогућено је и преци ...

                                               

Мултиплексирање

У електроници, телекомуникацијама и компјутерским мрежама мултиплексирање је процес у коме се више аналогних или дигиталних сигнала комбинује у један сигнал и преноси неким преносним медијумом до жељеног пријемника.

                                               

Нелинеарни електрични елементи

Нелинеарни електрични елементи или елементи нелинеарних електричних мрежа су елементи чија напонско-струјна карактеристика није линеарна. На примеру сијалице са волфрамовим влакном, може се уочити да је промена отпорности последица промене темпер ...

                                               

Nesavršenosti realnog operacionog pojačavača

Realni operacioni pojačavač samo približno ispunjava zahtjeve po kojima je definisan idealni operacioni pojačavač. Nesavršenosti operacionog pojačavača često mogu da utiču na njegovu funkcionalnost, zbog čega su značajne, i cilj je da se svedu na ...

                                               

НПН транзистор

НПН транзистор је један од два типа биполарног транзистора. Слова Н и П се односе на већинске носиоце наелектрисања унутар различитих делова транзистора. Већина транзистора који се данас користе су НПН типа, пошто се најлакше израђују. НПН транзи ...

                                               

Октода

Октода је врста електронске цијеви са осам електрода смјештених у стаклени или метални балон са вакуумом. Загријана катода емитује електроне, који иду према позитивној аноди. Решетке, које се налазе између катоде и аноде омогућују регулацију стру ...

                                               

Operacioni pojačavač tipa 741

Operacioni pojačivači predstavljaju vjerovatno najrasprostranjeniju vrstu integrisanih kola koja se koriste u elektronici. Veoma su jeftini, imajući u vidu činjenicu da u prosjeku sadrže nekoliko stotina elektronskih komponenti. Operacioni pojača ...

                                               

Осцилаторно коло

У електроници неког ЛЦ коло, који се називају резонантно коло, резервоар кола, или подесиво коло, састоји се од две електронсе компоненте а повезан заједно; индуктор, коју заступа слова Л, а кондензатор, представљен словом Ц. Коло може да делује ...

                                               

Осцилоскоп

Осцилоскоп је уређај који служи за приказивање промјене електричног напона у неком временском периоду. На свом екрану приказује стваран облик напона који се мијења у времену, тако да се могу извести мјерења и поређења са другим таласним облицима. ...

                                               

Отпорник

Отпорник је пасивна електронска компонента са два извода која пружа отпор струји, стварајући притом пад напона између прикључака. Пружање отпора струји као основна особина отпорника описује се електричним отпором. Према Омовом закону електрични о ...

                                               

П-филтар

П-филтар се користи да уклони наизменичну компоненту са излаза исправљача како би до потрошача доспела само једносмерна компонента исправљене струје. Типичан П-филтар се састоји од кондензатора везаног паралелно са исправљачем, пригушнице везане ...

                                               

Пентода

Пентода је врста електронске цијеви са пет електрода смјештених у стаклени или метални балон са вакуумом. Загријана катода емитује електроне, који иду према позитивној аноди. Прва решетка, која се налази између катоде и аноде омогућује регулацију ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →