ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 85                                               

LCD ekran

LCD) je ekran zasnovan na tehnologiji tečnih kristala. Danas se najčešće koriste u LCD monitorima u obliku aktivnih TFT LCD ekrana. TFT LCD ekran sastoji se od odredenog broja piksela, koji su poredani ispred nekog svetlosnog izvora. Troši relati ...

                                               

LG Electronics

LG Electronics Inc. је јужнокорејска мултинационална компанија са седиштем у Јоидо-донгу који се налази у Сеулу у Јужној Кореји. LG Electronics је део четврте по реду највеће јужнокорејске индустријске конгломерације LG Corporation и 2014. године ...

                                               

NFC

NFC je skraćenica od Near Field Communication i predstavlja skup standarda za pametne telefone i ostale mobilne uredaje kojima se uspostavlja radio veza izmedu njih, obično kratkim prislanjanjem jednog uredaja na drugi. Uglavnom se koristi razdal ...

                                               

Push-pull konvertor

Push-pull konvertor je tipa DC-DC konvertor,to je prekidački konvertor koji koristi visokofrekvencijski transformator, kojim upravlja pomoću prekidača sa poluprovodničkim naizmjeničnim naponom. Glavna karakteristika push-pull konvertora je snadbj ...

                                               

Slušalice

Slušalice se sastoje iz dva, medusobno povezana, identična elektronska sklopa od kojih je svaki predviden za postavljanje na po jedno uvo. Namena slušalica jeste da pretvaraju električnu u akustičku energiju. Razlika u odnosu na zvučnike je ta št ...

                                               

Termosprega

Termospreg je elektronski uredaj koji konvertuje toplotnu energiju u električnu energiju. Sastoji se od nekoliko termoparova povezanih uglavnom serijski ili, rede, paralelno. Termosprega ne reaguje na apsolutnu temperaturu, već generiše izlazni n ...

                                               

Агрегат

Агрегат у техници обично означава скуп двије или више машине или уређаја спојених тако да образују сложени машински уређај. У таквом уређају једна машина је покретач или погонска машина, а друга претвара ту енергију у други облик. Погонске машине ...

                                               

Акумулаторска станица

Акумулаторска станица је објект или мјесто уређено за пуњење, чување, и поправке акумулатора. Налази се у предузећима за поправке средстава везе и моторних возила, жељезничким станицама, радионицама, рудницима, телекомуникационим центрима и другд ...

                                               

Ампер-завој

Ампер-завој, је јединица магнетомоторне силе установљена на бази јачине струје у једном завоју жице. Пошто ампер-завој није СИ дефинисана јединица, често се једноставно користи ампер/метар у прорачунима. Ради јасноће је ипак добро писати ампер-за ...

                                               

Амперов закон

У класичном електромагнетизму, Амперов закон, откривен од стране Андре-Мари Ампера 1826. године, дефинише однос интеграла магнетног поља кроз затворену контуру и струје која пролази кроз исту контуру. Џејмс Клерк Максвел је извео закон поново кор ...

                                               

Багдадска батерија

Багдадска батерија је име предмета који су археолози ископали на територији некадашње Месопотамије, у једном селу у близини Багдада, 1936. године. Ови предмети су привукли већу пажњу када их је директор Националног музеја Ирака, Вилхелм Кениг, пр ...

                                               

Батерија

У науци и технологији, батерија је електрохемијски уређај у коме је ускладиштена хемијска енергија, која се може претворити у електричну енергију када се крајеви батерије, електроде, споје проводником. Батерија је уређај који се састоји од једне ...

                                               

Био-Саваров закон

Био - Саваров закон је физички закон са применом у електромагнетизму. Закон описује магнетско поље које се успоставља око константне густине струје. У скорије време, захваљујући једноставној аналогији између магнетостатике и динамике флуида, зако ...

                                               

Brojač ljudi

Brojač ljudi, često zvan brojač posetilaca ili brojač kupaca je uredaj koji se koristi kako bi se utvrdio broj ljudi koji produ kroz odreden prostor u odredenom vremenskom intervalu. Rezultat ovakve evidencije zavisi od preciznosti i tehnologije ...

                                               

Бухолц-релеј

Бухолц-релеј је сигурносни уређај који се поставља на трансформаторе са уљем у спољашњем резервоару званом конзерватор. Рад Бухолц-релеја се заснива на развијању гасова приликом појаве електричног лука насталог услед оштећења изолације намотаја и ...

                                               

Ван де Графов генератор

Ван де Графов генератор је електростатички генератор за добијање врло високих напона. Ван де Графов генератор користи покретну траку за прикупљање наелектрисања на шупљој металној кугли. Носи име по америчком физичару Роберту Ван де Графу.

                                               

Везана наелектрисања

Електрична поларизација у вези је са прерасподелом везаних електрона у материјалу, што ствара додатну густину наелектрисања познату и као густина везаних наелектрисања ρ v {\displaystyle \rho _{v}\,}: ρ v = − ∇ ⋅ P {\displaystyle \rho _{v}=-\nabl ...

                                               

Вектор јачине поларизације

У електромагнетизму, вектор јачине поларизације или густина поларизације, или једноставно вектор поларизације је векторско поље које изражава густину сталних или индукованих електричних диполних момената у диелектричном материјалу. Вектор полариз ...

                                               

Ветрогенератор

Ветрогенератори или ветроелектране, су врста електрана које користе енергију ветра, који је обновљиви извор енергије. Ветрогенератори се састоје из носеће конструкције у облику стуба, ветротурбине, генератора електричне енергије, дела који регули ...

                                               

Вишефазни системи

Вишефазни системи су средство преноса електричне енергије посредством наизменичне струје. Најчећи пример су трофазни системи који се користе у већини индустријских примена.

                                               

Вртложне струје

Вртложне струје или Фукоове струје настају индукцијом напона у проводнику када се магнетно поље око проводника мења. До промене магнетног поља долази када се проводник креће у константном магнетном пољу или када проводник мирује у променљивом маг ...

                                               

Gorivne ćelije

Gorivne ćelije su galvanske ćelije koje proizvode električnu energiju iz energije koja se oslobada hemijskom reakcijom goriva koje se kontinualno dovodi sa oksidacionim sredstvom. Obično se pod ovim pojmom podrazumevaju vodonično-kiseonične goriv ...

                                               

Густина магнетског флукса

Густина магнетског флукса, густина магнетског тока или магнетска индукција је мјера магнетског тока по јединици површине окомите на магнетски ток. Симбол је B а СИ јединица је T тесла. Један тесла је једнак једном веберу по квадратном метру Wb/m² ...

                                               

Дејзи ланац (електротехника)

Код електричног и електронског инжењерства дејзи ланац је шема ожичавања по којој су многобројни уређаји међусобно повезани у низу или у виду прстена. Системи који садрже унутрашње петље не могу се звати дејзи ланци. Дејзи ланци се могу користити ...

                                               

Десулфација

Десулфација је обрнути процес од сулфације који се јавља у оловним акумулаторима током времена. Десулфација делимично враћа капацитет акумулатора који се смањио због сулфације. Проблем везан за сулфацију се временом погоршава тако да капацитет ак ...

                                               

Динамо

Динамо је генератор једносмерне струје, изум Вернера фон Сименса 1866. године. Конструкција је врло слична мотору једносмерне струје. Коришћен је раније на аутомобилима, где је производио једносмерну струју за погон електричних уређаја. Овде је б ...

                                               

Диода

Диода је електронска компонента која дозвољава проток електричне струје у једном смеру без отпора, док у супротном смеру представља бесконачан отпор. Зато се за диоду каже да постоји проводни и непроводни смер. Може се сматрати да за протицање ст ...

                                               

Дисторзија

Дисторзија, може се односити на: у електротехници: Изобличење сигнала - дисторзија у медицини: угануће, извијање, искретање зглоба у акустици: промјена фреквентне карактеристике звука приликом његовог простирања или преношења кроз апаратуре. Дист ...

                                               

Електрицитет

Електрицитет - ћилибар) је реч која се односи на одређене физичке појаве узроковане наелектрисањем. Међутим, тај појам се често везује уз неколико различитих а повезаних појмова: електромагнетизам – фундаментална интеракција између магнетског пољ ...

                                               

Електрична импеданса

Електрична импеданса, или једноставно импеданса јесте мера отпора синусоидалној електричној струји. Концепт електричне импедансе омогућава примену омовог закона у анализи електричних кола наизменичне струје. За разлику од електричног отпора који ...

                                               

Електрична индукција

У физици, електрична индукција или вектор диелектричног помераја је векторско поље D које се јавља у Максвеловим једначинама. У вези је са појавом везаних наелектрисања у диелектрицима. "D" је почетно слово енглеске речи "displacement" што значи ...

                                               

Електрична инсталација

Електрична инсталација грађевинског објекта се састоји од изолованих проводника струје, и помоћних уређаја. Главне компоненте електричних инсталација су:

                                               

Електрична кола

Електрична мрежа је скуп повезаних електричних делова који служе за пренос електричне енергије од извора до трансформаторских станица на рубовима великих подручја потрошње те за раздеобу електричне енергије до крајњих потрошача на том подручју. Т ...

                                               

Електрична отпорност

Отпор је мера којом се мери степен отпора неког објекта проласку електричне струје. Јединица за мерење отпора, према СИ систему, је ом. Реципрочна вредност је проводљивост која се мери у сименсима. Отпор је карактеристика објекта или материје да ...

                                               

Електрична проводљивост

Специфична електрична проводљивост је мера способности материјала да проводи електричну струју. Специфична електрична проводљивост се обично означава као σ мало грчко слово сигма, а њена јединица у СИ систему је сименс по метру 1 S/m. Специфична ...

                                               

Електрични изолатор

Електрични изолатор или диелектрик је неки материјал који пружа врло велики електрични отпор пролазу слободних електрона. Материјали који су добри електрични изолатори су вакуум, ваздух, стакло, керамика, пластика, гума и други. Због тога се изол ...

                                               

Електрични капацитет

Електрични капацитет или електрична капацитивност је физичка величина која се уводи за описивање својства кондензатора, и притом се дефинише као однос наелектрисања и напона на кондензатору. C = q U {\displaystyle C={\frac {q}{U}}}. Однос количин ...

                                               

Електрични осигурач

Осигурач је уређај који у електричним колима служи као заштита од превелике струје. Осигурачи су обавезни делови електричних кола и штите уређаје од квара или пожара. Према начину прекидања струјних кола, осигурачи се деле на топљиве и аутоматске ...

                                               

Електрично поље

Електрично поље је простор у коме се осећа дејство електричних сила. То може бити простор око наелектрисане честице или простор у коме постоји променљиво магнетско поље. У електричном пољу нека друга наелектрисана честица осећа дејство силе. Та с ...

                                               

Електроенергетика

Електроенергетика је подобласт електротехнике која се бави производњом, преносом и дистрибуцијом електричне енергије, као и електричним уређајима прикљученим на такве системе као што су генератори, електромотори, трансформатори и уређаји енергетс ...

                                               

Електролиза

Када се јонско једињење раствори у адекватном растварачу, или истопи топлотом тако да су јони доступни у води. Електрична струја се примени кроз пар инертних електрода уроњених у течност. Негативно наелектрисана електрода се назива катода а позит ...

                                               

Електромагнетна индукција

Електромагнетна индукција је појава да се у завоју проводничке жице ствара електрични напон ако се мења магнетски ток што га завој обухвата. Ако променљиви магнетски ток уместо кроз један завој пролази кроз завојницу с N завоја, укупни индуковани ...

                                               

Електромагнетско зрачење

Електромагнетно зрачење је комбинација осцилујућег електричног и магнетног поља која заједно путују кроз простор у облику међусобно управних таласа. Ово зрачење је носилац електромагнетне интеракције и може се интерпретирати као талас или као чес ...

                                               

Електромотор

Електромотор или електрични мотор је електрична машина која претвара електричну енергију у механичку енергију. Обрнути процес, претварање механичке енергије у електричну енергију, се врши генератором. Две главне врсте електричних мотора су: мотор ...

                                               

Жица

Жица је истањен метал цилиндричног облика, обично кружног пресека која се користи као преносилац електрицитета и сигнала. Да би била добар проводник струје мора бити веће дужине и савитљива. Од дебљих жица се производе метална ужад и каблови. Жиц ...

                                               

Изолациони трансформатор

Изолациони трансформатор је трансформатор, често са симетричним намотајима, који се користи за раздвајање два електрична кола. Изолациони трансформатор омогућава пренос наизменичне струје између два електрична кола без галванског повезивања. Изол ...

                                               

Инкандесцентна сијалица

Класична електрична сијалица је вештачки извор свјетлости која настане када електрична струја пролазећи кроз танку нит загрије нит до усијања, која затим почне да емитује свјетлост. Емисија свјетлости проузрокована је заправо топлотом. Стаклени б ...

                                               

Јаги антена

Јаги-Уда антена, обично позната као Јаги антена, је антена која садржи низ диполских и додатних паразитних елемената. Дипол је активни, напајани, зрачећи, елемент, а други, нешто дужи, је рефлектор огледало. Остали краћи, паразитни елементи се мо ...

                                               

Јачина магнетског поља

Јачина магнетског поља или магнетска сила је јачина магнетомоторне силе по јединици дужине материјала, како исказује сљедећа једначина: H = F m l {\displaystyle \mathbf {H} ={\frac {F_{m}}{l}}} гдје је магнетомоторна сила: F m = N ⋅ I {\displayst ...

                                               

ЈУС-ов прст

ЈУС-ов прст је контролник који служи за испитивање безбедности објеката који су под електричним напоном. Објекти који су, по људе и животиње, под опасним електричним напоном додира и који могу изазвати смртне последице обавезно се ограђују одгова ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →